• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  3 dekabr 2020-ci il

  Rəşid Behbudov. Qarabağın görkəmli xadimləri

  Adı: Özləm

  Soyadı: Əliyeva

  I kurs Musiqişünas

  Rəşid Behbudov. Qarabağın görkəmli xadimləri

  Tələsin, insanlar, şadlıq görməyə,

  Qəm-qüssə görməyə gecikin bir-az.

  Tələsin, insanlar deyib-gülməyə

  Göz yaşı tökmədən  bezikin bir az...

   

  Azərbaycan mədəniyyətini və incəsənətini dünya arenasına çıxarmaqda misilsiz xidmətləri olan, milli musiqimizin gücü və Tanrının bəxş etdiyi  ecazkar səsinin sehri ilə milyonların qəlbini ovsunlayan bənzərsiz sənətkar Rəşid Behbudov. Rəşid Behbudov ifaçılıq fəaliyyətinə başlayanda cəmi 15 yaşı vardı.  Sözün əsl mənasında, qeyri-adi, gözəl və zəngin çalarlı səsə malik olan Rəşid Behbudov nəinki Azərbaycan, eləcə də keçmiş sovet məkanına məxsus ifaçılıq, məktəbinin  çox görkəmli  nümayəndələrindən olmuşdur.  Rəşid Behbudovdan sonra ikinci elə bir sənətkarımız yoxdur ki,  dünyada 50-dən artıq xalq mahnısı həmin xalqın dilində ifa etsin.

  Böyük sənətkarımız öz vətənini Azərbaycan torpağını çox sevirdi. Böyük müğənninin  səsinin ahəngində nəfəsində qəribə bir həzinlik vardı. Bu səsin cazibəsi, əfsunu elə güclü idi ki, bu gündə Rəşid Behbudovun yeri göynəyir və görünür. Anasından və Vətənindən eyni eyni dərəcədə doya bilməyən, doğma torpağın hər qarışına baş əyməkdən  yorulmayan Rəşid Behbudov bu sevgini öz mahnılarında çox qüdrətlə ifadə edirdi. İndi də insan o mahnıları dinləyəndə çox qəribə hisslər keçirdir. Yurdumuz haqqında oxuduğu mahnılarda, çəkdiyi Azərbaycan harayı insanda ən ali hissləri ucaldır. Vətən istəyini səsi vasitəsilə bu cür dərin və incəliklə bildirmək hər müğənniyə qismət olmur.

  Usatdı təkcə Vətənində  sevmirdilər!

  Çoxları bunu indi də etiraf edir ki, vaxtilə dünya Azərbaycanı iki nemətinə görə bir  neftə, bir də Rəşidin səsinə  görə tanıyırdılar.

  Vətənə sevgi, hörmətdə  hər bir insana qismət olmur. Çox şükür ki, biz 30 ildən sonra öz doğma torpaqlarımıza geri qayıdırıq.  Biz bunu Ali baş komandan Cənab İlham Əliyevin və Vətən üçün canından keçməyə hazır olan əsgərlərimizin  hesabına nail olduq. Xalqmız birlikdə dəmir yumruq oldu. Bizim ən gözəl musiqi beşiyimiz Şuşa  azad oldu, 30 ildən sonra Qarabağımızda üç rəngli  bayrağımız dalğalanır.

   

  Rəşid Behbudov nadir bir insandır, nadir şəxsiyyətdir. Azərbaycan mədəniyyəti tarixində bənzərsiz bir incəsənət ustasıdır.

   

  Heydər Əliyev

  Rəşid Behbudov haqqında seçilmiş məqalələrdən