• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

   

  Əhmədova Rəhimə fortepiano fakültəsi Sabah 3-cü kurs tələbəsi

  Beynəlxalq müsahibələr:

  • 11-ci Caspi Art Uluslararası Sanat yarışması 01.06.2020-15.06.2020, Türkiyə, solo 1-ci yer laureat; Konsertmeyster 1-ci yer laureat.
  • V Beynəlxalq İncəsənət yarışı 05.07.2020-12.07.2020, Azərbaycan, solo 2-ci yer laureat
  • The I international online competition “Online Harmony” 10.07.2020-15.07.2020, Gürcüstan, 4-cü yer laureat
  • The XV Concours international musical Adilia Alieva, 20.07.2020-30.07.2020, Fransa, diplom of finaliste

  İxtisas müəllimi: Xalq artisti Yeganə xanım Axundova

  Konsertmeyster müəllimi: Gülnarə xanım Əhmədzadə

  Caspi Art Türkiyə və Online Harmony Gürcüstan beynəlxalq müsabiqələri müəllimlər üçün də diplom göndəriblər.

  The I international online competition “Online Harmony” 10.07.2020-15.07.2020, Gürcüstan, 4-cü yer laureat