• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  20 yanvar  2024-cü il

  20 yanvar 2024-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının "Maestoso" tələbə klubutərəfindən Microsoft Teams platformasında 20 Yanvar Ümumxalq hüzn günü ilə əlaqədar tələbələrlə görüş keçirilmişdir.

  Tələbələr Aynur Hüseynli, Esmira Qurbanova,  Humay Kazımova, Ləman Abulzadə "Qanlı yaddaşımızda silinməz iz qoyan 20 Yanvar faciəsi",  "20 Yanvar Azərbaycan xalqı üçün unudulmaz tarixdir”, "20 Yanvar faciəsi tariximizin şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsidir", "20 Yanvar xəyallarla gerçəkliyin toqquşması.." mövzuları ilə çıxış etdilər.