• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  27 may 2019-cu il

  Respublika gününə həsr olunmuş konsert

  27 may 2019-cu il tarixində Azərbaycan Muzey Mərkəzində Xəzər Universitetinin kamera orkestrinin Respublika gününə həsr olunmuş konserti keçirilimişdir. Orkestrin bədii rəhbəri professor Zülfiyyə Sadıxovadır. Solistlər – Xəzər Universitetinin müəllimi Məhsəti Cabbarova və Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının doktorantı Rüfət Piriyev idi. Konsertin aparıcısı – musiqişünas, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aytən İbrahimova olmuşdur. Proqramda müxtəlif Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri səsləndi. Həm solo, həm duet ifalar oldu. Orkestrin ifasında Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif Məlikovun baletlərindən və Fikrət Əmirovun “Sevil” operasından parçalar səsləndi. Tanınmış əsərlərlə yanaşı yeni mahnılar da təqdim olundu. Belə ki, Qara Qarayev sinfinin nümayəndəsi olan Elnarə Dadaşovanın Azərbaycan Dövlət himnimizin müəllifi Əhməd Cavadın sözlərinə yazdığı “Sana düşüb meylim” romansın maraqlı tərzdə yazılmış milli çalarlarla zəngin musiqisi konsertə xüsusi rəng gətirdi. Daha bir maraqlı əsər Arif Məlikov sinfinin məzunu Sevda Rəhimovanın fars dilində Təbrizdən gələn Fariba Fərhəngi tərəfindən təqdim olunmuş mətnə məhz bu tədbir üçün bəstələdiyi “Romans-Qəzəl” oldu. Sözləri Hamlet İsaxanlıya, musiqisi isə Nailə İsayevaya aid “Bakı” və “Gözəldir” mahnıları da tədbirə gözəl ahəng verdi. Digər mahnılar – Səid Rüstəmovun “Alagöz” və “İntizar” dinləyiciləri görkəmli bəstəkarın duyğulu aləminə apardı.
  Tədbir Üzeyir Hacıbəylinin “Arazbarı” əsəri ilə başlayıb Fikrət Əmirovun “Min bir gecə” baletindən “Şəhrizadın bayramı” fraqmenti ilə gürultulu alqışlarla sona çatdı.
  Konsertin sonunda aparıcı və ifaçılar Muzeyin rəhbərliyinə təşəkkür etdilər. Bəstəkar Elnarə Dadaşova əlavə olaraq musiqiçilər, solistlər və Xəzər Universitetinin təsisçisi Hamlet İsaxalıya dərin minnətdarlığını bildirdi.

  Aytən Oqtayqızı