• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  25 aprel 2019-cu il

  25 aprel 2019-cu il tarixində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında Bəstəkarlıq kafedrasının tələbələrinin əsərlərindən ibarət konsert həyata keçirilmişdir.

  Artıq ənənə halını alan və hər il keçirilən konsertin məqsədi gənc bəstəkar tələbələrin əsərlərinin tamaşaçı auditoriyası qarşısında səsləndirilməsinə şərait yaratmaq və onların yaradıcılığına stimul qatmaqdır.
  Qeyd edək ki, konsertdə həm bakalavr həm də magistrda təhsil alan tələbələrin əsərləri yer almışdır. Belə ki, konsert proqramında bir sıra maraqlı əsərlər – Magistr II kurs tələbəsi Əhədova Tamilla (Müəllim: SSRİ və Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Bəstəkarlıq kafedrasının müdiri, professor Arif Məlikov) Fortepiano üçün sonata (II-III hissələr), Bakalavr I kurs tələbəsi Süleymanova Nigar (Müəllim: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi, Bəstəkarlıq kafedrasının professoru Ceyhun Allahverdiyev) Fortepiano üçün 5 prelüd, Bakalavr III kurs bəstəkarlığın seçmə fənn tələbəsi Nuranə Cabbarlı (Müəllim: Kərəm Əkbərov) Fleyta və piano üçün pyes, Romans “Qadın ürəyi”, Bakalavr III kurs tələbəsi Sara Amirian Dilruba (Müəllim: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi, Bəstəkarlıq kafedrasının professoru Aydın Əzimov) Fleyta və Klarnet üçün Sonatina (I hissə), Bakalavr II kurs tələbəsi Əliyeva Aydan (Müəllim: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi, Bəstəkarlıq kafedrasının professoru Aydın Əzimov) Violonçel və fortepiano üçün 2 pyes. Adajio və Skertso, Bakalavr I kurs tələbəsi Afsarianmohassel Seyedsobhan (Müəllim: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi, Bəstəkarlıq kafedrasının professoru Ceyhun Allahverdiyev) Fortepiano üçün 6 prelüd, Bakalavr II kurs tələbəsi Tofiq Rzayev (Müəllim: Bəstəkarlıq kafedrasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Arzu Məmmədova), Klarnet və Fortepiano üçün 4 pyes, Bakalavr II kurs tələbəsi Abdullayeva Nərmin (Müəllim: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi, Bəstəkarlıq kafedrasının professoru Ceyhun Allahverdiyev) Fortepiano üçün variasiyalar, Magistr I kurs tələbəsi Salmanov Toğrul (Müəllim: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi, Bəstəkarlıq kafedrasının professoru Ceyhun Allahverdiyev) Fortepiano üçün sonata (I hissə), Magistr I kurs tələbəsi Namazlı Vüsal (Müəllim: SSRİ və Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Bəstəkarlıq kafedrasının müdiri, professor Arif Məlikov) Fortepiano üçün 4 prelüd, Bakalavr IV kurs tələbəsi İmanova Almaz (Müəllim: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi, Bəstəkarlıq kafedrasının professoru Ceyhun Allahverdiyev) Sonatina (I hissə), Magistr I kurs tələbəsi tələbəsi Quliyev Elvin (Müəllim: Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi, Bəstəkarlıq kafedrasının professoru Nazim Mirişli) Fortepiano üçün 4 prelüd, Bakalavr II kurs tələbəsi Saleh Nəzərov (Müəllim: Bəstəkarlıq kafedrasının müəllimi Pikə Axundova) 2 romans “Ömür” – sözləri: Bəxtiyar Vahabzadə “Bir dünyasan sən ayrı” – sözləri: Nigar Əliyeva, Bakalavr III kurs bəstəkarlığın seçmə fənn tələbəsi Hüseynova Tutu (Müəllim: Kərəm Əkbərov) 2 Prelüd, Bakalavr IV kurs tələbəsi Məmmədzadə Vüqar (Müəllim: Bəstəkarlıq kafedrasının professoru Aydın Əzimov) Kvartet III hissəli (II,III hissələr) səsləndirilmişdir.
  Konsert proqramı tələbələrin və dinləyicilərin yaddaşında maraqlı təəssüratlarla yadda qaldı.