• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  23 aprel 2019-cu il

  23 aprel 2019-cu il tarixində Kamera və Orqan Musiqisi zalında İslama Abdullayevanın solo konserti keçirilib.

  (Müəllim: Azərbaycanın və SSRİ Xalq Artisti Fidan Qasımova) Konsertin adı, mövzuya uyğun olaraq “Baroque” adlanıb.
  İlk olaraq “Furioso” simli kvartetinin violonçelisti Əsmər Kərimli səhnəyə çıxaraq öz ifasına başlayıb daha sonra konsertin konsertmeysteri Lalə Hüseynli və zalın müxtəlif tərəflərindən violində ifa edərək Səid Məmmədov, Süleyman Babakişizadə, violada isə Üzeyir Mahmudbəyli səhnəyə çıxıblar. Onların ifasında Barokko dövrünün dahi bəstəkarlarının əsərləri ifa edilib (G. F. Hendel, H. Pörsell, A. Stradella, K. Monteverdi, C. B. Perqolezi, K. Qlyuk). Qeyd edək ki, bəzi ariyalar və duetlər Azərbaycan səhnəsində ilk dəfə səsləndirilib.
  Konsert yalnız İslama Abdullayevanın parlaq ifası ilə deyil, həm də onun aktoyrluq bacarığı ilə yadda qalıb. O, ifa etdiyi əsərlərin texniki cəhətdən çətin olmasına baxmayaraq asanlıqla roldan rola keçərək obrazın emosional xarakterini tamaşaçılara çatdıra bilib.
  Qeyd edək ki, konsert proqramında Azərbaycanın Əməkdar Artisti İlham Nəzərovla 3 duet və 1 solo əsər ifa edən ifaçı tamaşaçıların gurultulu alqışlarına səbəb olub.