• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  29 mart 2019-cu il

  29 mart 2019-cu il tarixində Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında “Prometey Bakıda” adlı konsert proqramı keçirilib.

  Konsertdə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik orkestrinin ifasında E.F. Stravinski “Simurq quşu” suitası (1919) və A.N.Skryabinin “Prometey” alov poeması op.60 əsərləri səsləndirilib.
  Konsertdə solist qismində Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Beynəlxalq Əlaqələr və Tərbiyə işləri üzrə prorektoru, Xalq artisti, professor Yeganə Axundova, dirijor Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Fuad İbrahimov, Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası (bədii rəhbəri - Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Gülbacı İmanova) çıxış ediblər.
  Qeyd edək ki, E.F. Stravinskinin “Simurq quşu” suitası Bakıda nadir hallarda səslənir.
  Konsertdə A.N.Skryabinin “Prometey” alov poemasının ifası zamanı Piano, orkestr, xorun ifası və işıqların ahəngi ecazkar təəasürat doğurub. Pianistin peşəkar ifası dinləyicilərin zövqünü oxşayıb. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasının səhnəsinin divarlarında əks olunan alovun və şimşəyin çaxmağı bütün auditoriya tərəfindən maraq hissi ilə qarşılanıb.