• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  25 yanvar 2022-ci il

  25 yanvar 2023-cü il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında etnomusiqişünas, elmlər doktoru Gültəkin Şamilinin (Rusiya) "İslam və musiqi" adlı mühazirəsi və "Философия музыки. Теория и практика искусcтва магам" adlı kitabının təqdimatı keçirildi.

  Mühazirə əsnasında BMA-nın professorları, musiqişünas alimləri arasında mövzu ətrafında söhbətlər edildi, fikir mübadiləsi yürüdüldü, həmçinin kitab təqdimatı zamanı geniş müzakirələr aparıldı.

  Sonda  iştirakçılar müəllifin əməyini təqdir edərək, ona yaradıcılıq uğurları arzu etdilər.

   

  https://www.youtube.com/watch?v=kCmFok_7B-o

   

  https://disk.yandex.ru/d/cbK7Cbjny0qWGg