• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  21 oktyabr 2022-ci il

  21 oktyabr 2022-ci il tarixində Xəzər Universitetində "Karyera Mərkəzlərinin strateji inkişafı konfransı" keçirildi.

  Karyera planlaması və karyera mərkəzlərinin inkişafı istiqamətində aparılan islahatları təbliğ etmək, məzunların əmək bazarına inteqrasiyası istiqamətində yerli və beynəlxalq təcrübələrlə tanış olmaq və onların tətbiqi mexanizmlərini formalaşdırmaq, universitetlərin karyera mərkəzləri arasında əlaqələrin inkişafına və genişlənməsinə dəstək olmaq, ali təhsil müəssisələrinin nüfuzunun yüksəlməsində karyera mərkəzlərinin rolunu nəzərdən keçirmək konfransın əsas məqsədidir.

  Konfransda Karyera mərkəzlərinin fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulması, gənclərin əmək bazarının tələblərinə uyğun hazırlanmasının əhəmiyyətindən danışıldı.

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Tədris işləri üzrə prorektoru, professor Nərminə Quliyeva, BMA-nın "Təcrübə və məzunlarla iş" şöbəsinin müdiri Anar Seyidov və şöbənin mütəxəssisi İlahə Allahverdiyeva da konfransda iştirak etdilər.