• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  10 fevral 2021-ci il

  30 ilə yaxın müddətdən sonra 44 günlük Vətən müharibəsində ərazi bütövlüyü bərpa edilən torpaqlarımızın, Vətən uğrunda canından keçən əsgərlərimizin qəhrəmanlıqlarının, igidliklərinin şəninə mahnılar, şeirlər yazılmaqdadır.

  BMA-nın prorektoru, professor Nərminə Quliyevanın müəllifi olduğu vətən mövzusu ilə bağlı təşkil edilən layihə çərçivəsində SSRİ Xalq artisti, professor, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli də bu mövzuya müraciət edərək, şeir yazmışdır.

  Layihədə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının ll kurs (Sabah) tələbəsi Jalə İslamova (fortepiano), AMK-nın tərkibində Musiqi Kollecinin lV kurs tələbəsi Elmar İsmayılov (tar),

  ADMİU-nin lll kurs tələbəsi Səma Vəliyeva (şeiri səsləndirdi) iştirak etdilər.

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının ll kurs (Sabah) tələbələri Cəmalə Abdinzadə və Əzizə Ağazadə layihənin tərtibçiləridirlər.