• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İmtahanlar

  1-2 iyul 2020-ci il

  2020-ci il 1-2 iyul tarixlərində komissiya üzvləri G.Acalova, A.Zamanova, A.Aşumovanın iştirakı ilə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin “Konsermeystr ustalığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  2 iyul 2020-ci il

  2020-ci il 2 iyul tarixində müəllimlər Yeganə Tapdıqova, Gülnarə Quliyeva, asistent Şəhla İbrahimova tərəfindən “Simli alətlər” fakültəsinin Azərbaycan və rus bölmələri üzrə III kurs tələbələrinin “Orkestr repertuarı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  30 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 30 iyun tarixində müəllim Zəhra Qarayeva və Arzu Rzayeva tərəfindən “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Xüsusi pedaqoji hazırlıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  30 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 30 iyun tarixində müəllim Nərgiz Əliyeva tərəfindən “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin “Əsas musiqi aləti və onun tədris metodikası” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  30 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 30 iyun tarixində komissiya üzvləri Samirə Aşumova, Nəzakət Rimazi, Arzu Məmmədova, Sevinc Sultanova, Cəmilə Əmirovanın iştirakı ilə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Ansambl ifaçılığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29-30 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29-30 iyun tarixində komissiya üzvləri Gülnarə Acalova, Leyla Zeynalova, Gülnarə Əhmədzadənin iştirakı ilə “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Konsertmeystr ustalığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllim Cəmilə Həsənova tərəfindən “Etnomusiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə III kurs tələbələrinin “Muğam” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində komissiya sədri Kamilə Dadaşzadə, komissiya üzvləri Ülviyyə İmanova, Tariyel Məmmədov, İmruz Əfəndiyevanın iştirakı ilə magistratura şöbəsinin Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin diplom müdafiəsi uğurla başa çatdırıldı.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllim Mehriban Əhmədova, asistent Leyla Zöhrabova tərəfindən “Etnomusiqişünaslıq” ixtisasının rus bölməsi üzrə III kurs tələbələrinin “Muğam” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllimlər Arzu Rzayeva, Fatimə Əliyeva, Həqiqət Yusifova  tərəfindən “Musiqi müəllimliyi” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə I kurs tələbələrinin “Əsas musiqi aləti və onun tədris metodikası” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllim Yeganə Tapdıqova, asistent Azər Mustafazadə tərəfindən magistratura şöbəsinin Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Musiqi texnologiyaları tarixi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllim Turan Məmmədəliyeva tərəfindən “Solo oxuma” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə II kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllimlər Rasimə Babayeva, Afaq Rüstəmova, Nelli Abutidze tərəfindən “Fortepiano, orqan və klavesin” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Ansambl ifaçılığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində komissiya üzvləri Nəzakət Rimazi, Samirə Aşumova, Arzu Məmmədova, Sevinc Sultanova, Cəmilə Əmirova tərəfindən “Fortepiano” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə I kurs tələbələrinin “Ansambl ifaçılığı” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  29 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 29 iyun tarixində müəllim Zəhra Quliyeva, asistent Yeganə Tapdıqova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Simli alətlər” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “İfaçılıq sənətinin tarixi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllimlər İmruz Əfəndiyeva, Könül Nəsirova və Gülzar Mahmudova tərəfindən “Musiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Harmoniya tarixi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci 25 iyun tarixində müəllim Pərviz Quliyev, asistent Aliyə Məmmədova  tərəfindən “Bəstəkarlıq” ixtisasının Azərbaycan bölməsi üzrə III kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərnin təhlili” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllimlər Turan Məmmədəliyeva, İnna Pazıçeva və Könül Nəsirova tərəfindən Simli və nəfəsli alətlər ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Musiqi əsərlərinin təhlili” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllim Mina Hacıyeva tərəfindən “Etnomusiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri üzrə II kurs tələbələrinin “Türk xalqlarının musiqisi” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...

  25 iyun 2020-ci il

  2020-ci il 25 iyun tarixində müəllim Leyla Zöhrabova tərəfindən Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın magistratura şöbəsinin “Etnomusiqişünaslıq” ixtisasının Azərbaycan və rus bölmələri  üzrə I kurs tələbələrinin  “Mənbəşünaslıq” fənnindən imtahanı keçirildi.

  Ardını oxu...