• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  E L A N!

   

  TƏCRÜBƏ VƏ KARYERA ŞÖBƏSİNİN TƏŞKİLATÇILIĞI İLƏ 1-15 DEKABR 2022-Cİ İL

  Ü.HACIBƏYLİ ADINA BAKI MUSİQİ AKADEMİYASINDA

  TƏDRİS OLUNAN İXTİSASLAR ÜZRƏ (YUXARI SİNİF ŞAGİRDLƏRİ, ABİTURİYENT, İXTİSASARTIRMA, MƏSLƏHƏT VƏ S. )

  AÇIQ QAPI VƏ USTAD DƏRSLƏRİ GÜNLƏRİ  KEÇİRİLƏCƏKDİR.

   

  İxtisas

  Həftənin günləri

  Saat

  Qeydiyyat otağı

  Fortepiano

  I, IV

  09:00-15:00

  227

  Fortepiano

  II, V

  12:00-17:00

  227

  Fortepiano

  III

  15:00-17:00

  227

  Simli alətlər

  I,III,V

  12:00-15:00

  227

  Simli alətlər

  I, IV

  15:00-18:00

  227

  Simli alətlər

  II, V

  10:00-14:00

  227

  Musiqişünas

  I, IV, V

  13:00-16:00

  227

  Bəstəkar

  II,V

  13:00-16:00

  227

  Xor-dirijor

  I, IV

  10:00-16:00

  227

  Nəfəs və zərb alətləri

  I,IV

  10:00-15:00

  227

  Nəfəs və zərb alətləri

  III

  10:00-14:00

  227