• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Arzu Nuru qızı İsmayılovanın “İbtidai fortepiano təlimi prosesində polifonik əsərlərin öyrənilməsi problemi" mövzusunda 5801.01 – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisasında, musiqinin tədrisi metodikası elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının elmi seminarı

    

  31 oktyabr 2022-ci il saat 16:30-da Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.36 Dissertasiya şurasının 5801.01 – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) ixtisasında pedaqogika elm sahəsi üzrə Elmi seminarının iclasında iddiaçı Arzu Nuru qızı İsmayılovanın fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi “İbtidai fortepiano təlimi prosesində polifonik əsərlərin öyrənilməsi problemi" mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir. Müzakirə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında təşkil olunacaqdır.

  Mövzu: Arzu Nuru qızı İsmayılovanın “İbtidai fortepiano təlimi prosesində polifonik əsərlərin öyrənilməsi problemi" mövzusunda 5801.01 – Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası ixtisasında, musiqinin tədrisi metodikası elm  sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasının elmi seminarı.

   

  Tarix: 31 oktyabr 2022, saat 16:30.