• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  İnna Valeryevna Pazıçevanın “Вариантность как принцип национального мышления в творчестве Азербайджанских композиторов” (Variantlıq Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında milli təfəkkür prinsipi kimi) doktorluq dissertasiyasının elmi seminarı

    

  26 oktyabr 2022-ci il saat 15:00-da Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən BED 2.36/1 Dissertasiya şurasının 6213.01 – Musiqi sənəti, sənətşünaslıq elm  sahəsi üzrə Elmi seminarının iclasında iddiaçı İnna Valeryevna Pazıçevanın “Вариантность как принцип национального мышления в творчестве Азербайджанских композиторов” (Variantlıq Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında milli təfəkkür prinsipi kimi)  mövzusunda 6213.01 – “Musiqi sənəti” ixtisasında sənətşünaslıq elm sahəsi üzrə elmlər doktoru dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir. Müzakirə Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında təşkil olunacaqdır.

  Mövzu: İnna Valeryevna Pazıçevanın “Вариантность как принцип национального мышления в творчестве Азербайджанских композиторов” (Variantlıq Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında milli təfəkkür prinsipi kimi) doktorluq dissertasiyasının elmi seminarı

   

  Tarix: 26 oktyabr 2022-ci il saat 15:00.