• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı  kafedralarda vakant  yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

     

  Nəfəs və zərb alətləri kafedrası

  Dosent                                                            

   

  İxtisas fortepiano kafedrası

  Professor, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru   

  Müəllim  

                                                              

  Fortepiano, orqan, klavesin kafedrası

  Kafedra müdiri, pedaqoji elmlər namizədi         

  Professor                                                              

  Baş müəllim                                                        

   

  Musiqi tarixi kafedrası

  Baş müəllim                                                      

   

  Musiqi nəzəriyyəsi kafedrası

  Kafedra müdiri, sənətşünaslıq namizədi             

  Baş müəllim                                                        

   

  Solo oxuma və opera hazırlığı kafedrası

  Baş müəllim                                                        

   

  “Şifahi, ənənəli Azərbaycan professional musiqisi  və  onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi”: orqanologiya və akustika elmi laboratoriyası

  Aparıcı elmi işçi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru               

  Elmi işçi                                                                                    

   

   

  Müsabiqə müddəti  elan qəzetdə  dərc edildikdən  sonra  bir aydır.

  Ərizə və sənədlər  müsabiqə haqqında əsasnaməyə uyğun rektorun adına bu ünvana göndərilə bilər.

  Bakı şəhəri, Az-1014. Ş.Bədəlbəyli küçəsi 98.