• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası aşağıdakı  kafedralarda vakant  yerləri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

   

  “Şifahi, ənənəli Azərbaycan professional musiqisi  və  onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi”: orqanologiya və akustika elmi laboratoriyası

  Laboratoriya müdiri, elmlər namizədi 

  Aparıcı elmi işçi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

   

  Kamera ansamblı kafedrası

  Professor   

   

  Simli alətlər kafedrası

  Baş müəllim

   

  Konsertmeyster ustalığı kafedrası

  Baş müəllim

  Müsabiqə müddəti  elan qəzetdə  dərc

  edildikdən  sonra  bir aydır.

  Ərizə və sənədlər  müsabiqə haqqında

  əsasnaməyə uyğun rektorun

  adına bu ünvana göndərilə bilər.

     Bakı şəhəri, Az-1014. Ş.Bədəlbəyli küçəsi 98.