• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  27 sentyabr 2021-ci il 

  YAP Nəsimi Rayonu "Şəhid Qardaşima məktub" inşa yazı müsabiqəsi keçirilmişdir.

  Müsabiqədə 3000 tələbə iştirak etmişdir. 3000 tələbədən 40 tələbə ən yaxşı inşa yazan seçilmişdir. Onun iki tələbəsi də Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələri II kurs "Musiqi müəllimliyi" ixtisasında təhsil alan Xacay Qafarova, ll kurs magistr musiqişünas Nazlı Allahverdiyeva seçilmişlər. Hər iki tələbə tədbirdə iştirak edərək, diplomla təltif edilmiş və şəhid ailələri ilə görüşmüşlər.