• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Şaroyev Georgi Georgiyeviç 

  (13.06.1890, Moskva - 23.05.1969, Bakı)

  Pianoçu, pedaqoq, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, professor.


  Moskva Konservatoriyasında Q.Paxulski, V.Safonov, K.İqumnov kimi məşhur pedaqoqlardan dərs alıb. Daha sonra təhsilini Sankt-Peterburq Konservatoriyasında davam etdirib (1915), görkəmli rus pianoçuları M.Benua və A.Yesipovanın tələbəsi olmuşdur.

  1918-ci ildə musiqi müəllimi kimi Bakıya dəvət olunur. 1919-cu ildə G.Şaroyev Rus Musiqi Cəmiyyəti nəzdində fəaliyyət göstərən Bakı Musiqi Texnikumuna baş müəllim vəzifəsində çalışır. 1920-ci ildə bu texnikumun əsasında Azərbaycan Dövlət Konservatoriyası yaradılarkən, o, burada “Fortepiano” kafedrasının dosenti və 1930-cu ildə professoru, müxtəlif illərdə kafedra müdiri, “Fortepiano” fakültəsinin dekanı, Konservatoriyanın “Elmi və tədris işləri üzrə” prorektoru vəzifəsində çalışmışdır. Onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 1934-1935-ci illərdə Bakı Zabitlər Evinin nəzdində fəaliyyət göstərən musiqi dərnəklərinin bazasında uşaq musiqi məktəbi təşkil edilib. Uzun illər həmin məktəbin direktoru olub.

  Azərbaycan piano ifaçılarının böyük bir nəslini yetirib: K.Səfərəliyeva, E.Nəzirova, Q.Qarayev, V.Mustafazadə, F.Quliyeva, Ç.Sadıqov, S.Daşdəmirova, E.Vəlizadə və b. onun tələbələri olmuşlar.

  A.Rubinşteynin yaradıcılıq yolunu dərindən öyrənməsi və tədqiqi nəticəsində G.Şaroyev “Anton Rubinşteynin rus pianizminin təşəkkülündə rolu” mövzusunda elmi əsərini nəşr etdirmişdir. 1966-cı ildə Moskvada çapdan çıxan A.Rubinşteynin Üçüncü - sol major fortepiano konsertinin redaktoru olmuşdur.