• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Xanmәmmәdov Hacı Dadaş oğlu

  (15.06.1918, Dərbənd - 7.04.2005, Bakı)

  Bәstәkar, dirijor, pedaqoq. Azәrbaycanın xalq artisti (1988), әmәkdar incəsənət xadimi (1967), professor (1988)

  “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmuşdur. 1932-37-ci illərdә Bakı musiqi mәktәbindә tar ixtisası üzrә təhsil almışdır. 1943-cü ildә Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Azәrbaycan xalq musiqisinin әsasları şöbәsində Ü.Hacıbəylidən dәrs almışdır. 1947-1952-ci illərdə təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq üzrə davam etdirir (əvvəlcə B.Zeydmanın, sonra Q.Qarayevin sinfində). Müxtəlif illərdə Azərbaycan xalq çalğı alәtlәri orkestrindә tarzən-solist və dirijor kimi fəaliyyət göstərib. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında xalq çalğı alətləri orkestri üzrə dirijorluq ixtisasından dərs deyib.

  Azərbaycan musiqi tarixində ilk tar və simfonik orkestr üçün Konsertin müəllifi kimi tanınır.

  Müxtәlif janrlı әsәrlәrin: 2 operetta (“Bir dəqiqə”, “Bütün ərlər yaxşıdır”), tar vә simfonik orkestr üçün 5 konsert, arfa ilә simfonik orkestr üçün konsert, xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Simfonietta” və suitaların (“Azərbaycan eskizləri”, “Kolxoz”, “Bayram”), 100-dən artıq maһnıların vә s. əsərlərin muәllifidir.