• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Әliverdibәyov Nazim Ağalar oğlu

  (4.08.1926, Bakı — 16.02.1985, Bakı)

  Bəstəkar, pedaqoq, musiqi redaktoru, musiqi ictimai xadim. Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, professor.


  1952-ci ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bəstəkarlıq üzrə (professor C.Hacıyevin sinfi) bitirmişdir.
  1951-85-ci illәrdә Bulbul adına orta ixtisas musiqi mәktәbindә (1964-85-ci illәrdә direktor) vә Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında dәrs demişdir.

  Əsərləri: uşaqlar üçün “Cırtdan” nağıl-operası, “Nazxanım naz eləyir” musiqili komediyası, “Muğam” xoreoqrafik lövhələri, 2 balet süitası, “Mingəçevir” simfonik poeması, xalq çalğı alətləri orkestri üçün “İçəri şəhər” musiqi lövhələri, silsilə romanslar, kamera-instrumental və xor əsərləri, “Bayatı-Şiraz” muğamının a capella xoru üçün işləməsi, teatr tamaşalarına və kinofilmlərə yazılmış musiqi.

  Ü.Hacıbəylinin “Әsli vә Kәrәm” vә “Leyli vә Mәcnun” operalarını yenidәn orkestrlәşdirmişdir. Ü.Hacıbəylinin nәşr edilmiş “Leyli vә Mәcnun” (1983) vә “Koroğlu” (1985) operalarının partituralarının musiqi redaktoru olmuşdur.