• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  21 may 2018-ci

  21 may 2018-ci il tarixində Meksika Milli Musiqi Konservatoriyasının pianoçusu, UNAM Musiqi Universitetində piano müəllimi, 2017-ci il 1-ci Beynəlxalq Papantla Piano Festivalında konsert proqramı ilə çıxış etmiş Argentina Duran Fernandezin Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında ustadlıq dərsi keçib.

  Ustad dərsdə BMA-nın tələbələri (Rzayeva Nuray-IV kurs, Yesildağ Aydan - I kurs, Hüseynəliyeva Aytən - III kurs, Niftiyev Elxan-II kurs, Əliyev Alp - III kurs) iştirak edərək N.Metner “Faciəvi sonata”, İ.S.Bax “YTK Prelüd və Fuqa” c-moll, F.Mendelson "Rondo-Capriciosso" e-moll, F.Şopen "Ballada" N4 f-moll, F.List "Mefisto Vals", Y.Brams "Intermezzo" op118 №1 əsərləri üzərində işləyiblər.

  Ustad dərsdə pianoçu əsərlərin ifaçılıq xüsusiyyətləri araşdırmağa, nəzəri məlumatlar verməyə çalışırdı. Argentina Duran Fernandez tərəfindən aparılan ustad dərsi çox yüksək səviyyədə keçdi, tələbələr və müəllimlər tərəfindən maraqla qarşılandı.