• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  29 dekabr 2020-ci il 

  Fəlsəfə doktoru Vüqar Hümbətovun “Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında tarixi  mövzulu  xor  əsərləri (1990-2000-ci illər)” adlı monoqrafiyası çapdan çıxıb

  Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının (BMA) Xarici tələbələrlə iş üzrə şöbə müdiri və BMA-nın böyük elmi işçisi Vüqar Bəxtiyar oğlu Hümbətovun “Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında tarixi  mövzulu  xor  əsərləri (1990-2000-ci illər)” adlı monoqrafiyası çapdan çıxıb.

  Monoqrafiyada Azərbaycan bəstəkarlarının konkret tarixi dövrdə baş vermiş hadisələrə - Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsinə, 20 yanvar hadisələrinə, Xocalı faciəsinə, Qarabağın işğalına, həmçinin, tarixi şəxsiyyətlərə - Ümummilli lider Heydər Əliyevə və Vətən uğrunda şəhid olmuş qəhrəman oğullara həsr olunan əsərləri tədqiqata cəlb olunmuşdur.

  Burada tədqiqatın materialının genişliyini qeyd etmək vacibdir, belə ki, müəllif bir neçə nəsil Azərbaycan bəstəkarlarının, o cümlədən, Ramiz Mustafayev, Oqtay Rəcəbov, Elnarə Dadaşova, Yaşar İmanov, Sərdar Fərəcov, Cəlal Abbasov, Rəna Qədimova, Leonid Vaynşteyn, Aydın Ağasıyev, Fuad Cavadov və b. əsərlərinə müraciət etmiş, onların təhlilinə monoqrafiyanın müvafiq bölmələrində yer vermişdir. 

  Kitabın Elmi redaktoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə, Rəyçiləri Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, professor Cavanşir Cəfərov, Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Cəmilə Həsənova, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət xadimi, Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının professoru Sonaxanım İbrahimova, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi Dilarə Əliyevadır.

  Monoqrafiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən Şəhidlərimizin əziz xatirəsinə və Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illik yubileyinə həsr olunub.