• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  23 aprel 2021-ci il

  Üzeyir Hacıbəyli adına  Bakı Musiqi Akademiyasının  "Azərbaycan ənənəvi musiqisi və müasir texnologiyalar" kafedrasının professoru, fəlsəfə elmləri doktoru Mina xanım Hacıyeva 2021- ci il 23 aprel tarixində  Başkir Dövlət Universitetində "Müasir  insanın varlığının etno-tarixi, hüquqi və mədəni-linqvistik əsasları" adlı Beynəlxalq Elmi və Praktik Konfransda çıxış etmişdir. 

  Konfrans etnosların,  müasir insanın və cəmiyyətin mənəvi, fəlsəfi, siyasi- hüquqi, dil inkişafının aktual məsələlərinin hərtərəfli öyrənilməsinə yönəldilmişdir. Müxtəlif ölkələrin(Rusiya,  Moldova, Vyetnam, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Azərbaycan) konfrans iştirakçıları öz mövzularıyla maraqlı çıxışlar etmişlər. Professor M.Hacıyeva beynəlxalq konfransda "Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı" adlı mövzu ilə çıxış etmiş, Azərbaycan qədim tarixindən, orta əsr alimlərindən, şair-filosoflarından və XX-XXI əsr bəstəkarların əsərlərindən bəhs etmiş, qədin Azərbaycan torpaqları, Qarabağı qaytarılan II Qarabağ müharibəsi haqqında ayrı-ayrı ölkələrin alimlərinin nəzərinə çatdırmışdır. Professor Mina xanım Hacıyeva rəhbərliyi altında Tarix-nəzəriyyə fakültəsinin 4 cü kurs tələbəsi Gülər Babayeva "Azərbaycanda xanəndəlik sənətinin inkişafı" adlı  mövzusu ilə konfransda çıxış etmişdir.