• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  30 mart 2021-ci il

  Azərbaycan xalq musiqisinə qarşı erməni plagiatı mövzusunda “31 Mart   Azərbaycanlıların Soyqırımı günü”nə həsr olunmuş Respublika elmi-praktiki konfrans

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: Orqanologiya və Akustika” elmi - tədqiqat laboratoriyasının təşkilatçılığı ilə  onlayın rejimdə “31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı günü”nə həsr olunmuş Azərbaycan xalq musiqisinə qarşı erməni plagiatı mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfrans keçirilmişdir.

  İlk öncə 31 Mart Soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla konfrans iştirakçıları tərəfindən yad edilmişdir.

  Elmi-praktiki konfransın moderatoru BMA-nın  elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Nuridə İsmayılzadə konfransın əhəmiyyətini vurğulayaraq, ilk olaraq Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın rektoru, Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, professor Fərhad Bədəlbəylinin konfrans iştirakçılarına ünvanlanan videomüraciətini səsləndirdi.  Fərhad Bədəlbəyli Azərbaycan xalq musiqisinə qarşı erməni plagiatı mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransının keçirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq bildirdi ki, ermənilərin musiqimizə, mədəniyyətimizə qarşı apardıqları təcavuzkar siyasətlərinin kökü çox qədimlərə söykənir. Ermənilər məqsədyönlü şəkildə  daima saxtakarlığa əl ataraq, musiqimizi özünküləşdirməyə cəhd etsələr də, buna nail ola bilməmişlər, ona görəki, Azərbaycanın dəyərli musiqişünas alimləri, elm xadimləri, sənətkarları ermənilərin plagiat fəaliyyətini sübut edərək , Azərbaycan müəlliflərinin əsərlərinin və folklor nümunələrinin erməniləşdirilməsi cəhdlərinə qarşı mübarizə aparmışlar.

  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın rektoru, Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, professor Fərhad Bədəlbəylinin çıxışından sonra “Xor dirijorluq” kafedrasının baş müəllimi  Dilarə Quliyevanın rəhbərliyi altında, fortepiano fakültəsinin “Musiqi müəllimliyi” kafedrasının III kurs tələbələrinin ifasında”Laçın” xalq mahnısının  videoroliki nümayiş etdirildi.

   Konfrans iştirakçılarını salamlayaraq BMA-nın tədris işləri üzrə prorektoru, əməkdar müəllim, pedaqoji elmlər namizədi, professor Nərminə Quliyeva,  Azərbaycan xalq musiqisinə qarşı erməni plagiatı mövzusunun xüsusi aktuallığını bildirərək, mövzunun daha geniş müstəvidə müzakirə olunmasını, beynəlxaql səviyyədə araşdırılaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının vacib olduğunu söylədi.

  Daha sonra çıxış edən  BMA-nın elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektoru, fəlsəfə elmləri doktoru, əməkdar incəsənət xadimi, professor  Gülnaz Abdullazədə konfransda təqdim olunan mövzunun bizim üçün, bir xalq olaraq ağrılı olduğunu, dönə-dönə bu mövzuya müraciət etməyimizə baxmayaraq hər dəfə yeni-yeni erməni saxtakarlığının inanılmaz faktları ilə qarşılaşdığımızı bildirdi. Ermənilərin bizim mədəni irsimizə vurduqları ziyanın dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının strateji məna daşıdığını diqqətə çatdıran Gülnaz Abdullazadə bildirdiki, keçirilən konfrans ermənilərin musiqimizə qarşı apardıqları işğalçı siyasətinə son qoyulmasında önəmli addımlardan olacaqdır.

  Hesabat xarakterli məruzə ilə çıxış edən BMA-nın  elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Nuridə İsmayılzadə Azərbaycan xalq musiqisinə qarşı erməni plagiatı mövzusunda elmi laboratoriyanın alimlərinin xüsusi əzimlə çalışdıqlarını və əldə etdikləri elmi – nəzəri sübutların geniş ictimaiyyətə çatdırılmasının önəmliyini diqqətə çatdırdı. Bu istiqamətdə xüsusilə ilk araşdırmaları ilə müxtəlif elmi seminarlar keçirən aparıcı elmi işçi, dosent Ariz Abduləliyevin və böyük elmi işçi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Rauf Bəhmənlinin tədqiqatlarını vurğulayaraq hələ gələcəkdə bir çox elmi araşdırmaların aparılacağını bildirdi.

  Konfransda elmi məruzələri ilə çıxış edən: filologiya elmləri doktoru, professor, Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Humanitar fənnlər” kafedrasının müdiri Tərlan Quliyev (Mirzə Bağır Əliyevin “Qanlı günlərimiz” əsəri (1918-1920) Naxçıvanda Soyqırımın tarixinin öyrənilməsinə aid bir mənbə kimi), sənətşünaslıq  elmləri doktoru, professor,  AMEA-nın  Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun “Azərbaycan xalq musiqi tarixi və nəzəriyyəsi” şöbəsinin müdiri İradə Köçərli (Ü.Hacıbəyli irsindən ermənilərin daha bir oğurluğu), Azərbaycanın xalq artisti, professor, Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının baş elmi işçisi Ramiz Quliyev (Azərbaycan musiqi alətlərinin erməni musiqiçilər tərəfindən mənimsənilməsi), sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru Fəttah Xalıqzadə (Erməni folklorunda Azərbaycan musiqisinin təsirləri), əməkdar incəsənət xadimi, professor, Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın “Bəstəkarlıq” kafedrasının müdiri Aydın Əzimov (Mədəni əlaqələr və plagiat), sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,  Azərbaycan Milli Konservatoriyasının  dosenti Vəfa Xanbəyova  (Плагиат как армянская национально-культурная политика), sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,  Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın elmi-tədqiqat laboratoriyasının böyük elmi işçisi Rauf Bəhmənli (Azərbaycan təsnifinin erməniləşmiş variantı), sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın elmi-tədqiqat  laboratoriyasının  aparıcı elmi işçisi Nərminə Bayraməlibəyli (”Заимствование или случайность?”), filoloq Seyran Mirzəyev (Саят Нова. Я с Хиджрой друга пробудился) - alim tədqiqatçılar olduqca maraqlı faktlar təqdim edərək erməni saxtakarlığını bir daha sübut etdilər. Çıxış edən alimlər müxtəlif aspektlərdə maraqlı faktlar, sübutlar təqdim edərək Azərbaycan xalqının mədəni irsinin ermənilər tərəfindən mənimsənilməsini ifşa etdilər. Çıxışlar arası səsləndirilən musiqi nömrələri  konfrans iştirakçıları tərəfindən  xüsusi rəğbətlə qarşılandı.

  Elm və musiqi xadimlərinin, tanınmış musiqişünasların, alimlərin, o cümlədən də qonaq qismində iştirak edən: Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə prorektoru, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor Y. Axundova, BXA-nın elm və yaradıcılıq işləri üzrə  prorektoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent E.Pənahova, “Metodika və xüsusi hazırlıq kafedrası”nın dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru N.Hüseynova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Z.Abdulla, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, “Musiqi dünyası” radiojurnalının aparıcısı, əməkdar mədəniyyət işçisi S.Şirinova,  “Xor dirijorluq” kafedrasının baş müəllimi  D. Quliyevanın və başqalarının iştirakı ilə Azərbaycan xalq musiqisinə qarşı erməni plagiatı mövzusunda keçirilən Respublika elmi-praktiki konfransı yüksək elmi səviyyədə keçirilərək, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim edilə biləcək bir sıra təkliflərin nəzərə alınması ilə yekunlaşdı.

     

  Mehparə Rzayeva

  Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru