• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  18 fevral  2020-ci il

  Fevralın 18-də Azərbaycanın görkəmli bəstəkar, Xalq artisti, professor, Dövlət mükafatı laureatı, “Şöhrət” və “İstiqlal” ordenli Vasif Adıgözəlovun (1935-2006) yaşadığı binanın divarında barelyefinin açılışı olub.

  Açılış mərasimində dövlət və hökumət rəsmiləri, tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər.
  Tədbirdə Xalq artisti, bəstəkar-müğənni, ictimai xadim Polad Bülbüloğlu, akademik Rafael Hüseynov, Xalq yazıçısı, Yazıçılar Birliyinin sədri Anar və istefada olan polis general-mayoru Kamil Məmmədov çıxış edərək Vasif Adıgözəlovla bağlı xatirələrini bölüşüb, bəstəkarın keçdiyi sənət yolundan bəhs ediblər.
  Diqqətə çatdırılıb ki, bəstəkarın yaradıcılığı çox geniş və rəngarəngdir. Onun müxtəlif musiqi janrlarında yazdığı yüksək səviyyəli sənət əsərləri geniş dinləyici kütləsinin rəğbətini qazanıb. Bəstəkar 2 operanın – “Ölülər” və “Natəvan”, 6 musiqili komediyanın (“Nənəmin şahlıq quşu”, bəstəkar Ramiz Mustafayevlə birgə yazdığı “Hacı Qara” və s.), həmçinin “Odlar yurdu”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Çanaqqala 1915”, “Qəm karvanı” oratoriyalarının, 3 simfoniyanın, “Segah” muğam-simfoniyasının, simfonik poemaların, kamera-instrumental əsərlərinin, 100-ə qədər mahnı və romansın, dram tamaşalarına və filmlərə yazılmış musiqilərin müəllifidir.
  Onun yaradıcılığında monumental vokal-simfonik əsərlər də üstünlük təşkil edir. “Odlar yurdu”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Çanaqqala 1915” oratoriyaları Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasının repertuarında daim səslənir. Onun dillər əzbəri olan “Qərənfil”, “Bakı”, “Xoşum gəlir”, “Naz-naz”, “Ana” kimi mahnıları insanın ülvi hisslərinin yüksək bədii təzahürüdür. Vasif Adıgözəlov ictimai fəaliyyəti ilə də tanınıb, Bəstəkarlar İttifaqının sədri (2000-2006) olub.
  Sonda bəstəkarın oğlu, Xalq artisti, dirijor Yalçın Adıgözəlov çıxış edərək atasının yaradıcılığına göstərilən diqqətə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkürünü bildirib. Vurğulayıb ki, bəstəkarın 80 illiyi dövlətimizin başçısının müvafiq sərəncamı ilə qeyd olunub. Bu, Vasif Adıgözəlovun sənətinə verilən yüksək qiymətin təcəssümüdür
  Barelyefin müəllifi heykəltəraş Aslan Rüstəmovdur.