Bakı Musiqi Akademiyası
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

 

Tarix və müasirlik

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları


FƏLSƏFƏ DOKTORU İMTAHANLARININ PROQRAMLARI

AZƏRBAYCANIN REGİONLARI ÜÇÜN MƏKTƏB-STUDİYANIN 2021-2022-ci TƏDRİS İLİNDƏ PULSUZ ONLAYN USTAD DƏRSLƏRİ


Ali məktəb, musiqi kollecləri, incəsənət məktəbləri, VII və XI illik uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün MÜƏLLİMLƏRİN İXTİSASARTIRMASI ÜZRƏ (ƏYANİ VƏ DİSTANT)
P R O Q R A M
təyin edilmişdir.

İxtisas imtahanının proqram tələbləri


Koreya Respublikası Təhsil Nazirliyi yanında Beynəlxalq Təhsil üzrə Milli İnstitutu (BTMİ) 2022-ci il üçün xarici tələbələrə bakalavr pilləsi üzrə “Global Koreya Təqaüd Proqramı”nı elan etmişdir.

Elan!

Müəllim və tələbələrin nəzərinə!


Azərbaycan İslam İnkişaf Bankı 2021-2022-ci illər üzrə Təqaüd Proqramı elan etmişdir.

100 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində Ü.Hacıbəyli adına BMA-sı bəstəkar AZƏR DADAŞOVUN 75-illiyi ilə əlaqədar "AZƏR DADAŞOVUN əsərlərinin ən yaxşı ifaçısı" V Beynəlxalq Fortepiano Müsabiqəsini elan edir


Violin ifaçılarının nəzərinə!

Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə fakültəsi “Videoçarxların yarışı” müsabiqəsini elan edir!


Bakı Musiqi Akademiyasının Tarix-nəzəriyyə fakültəsi “Vətən savaşında tarixi zəfər” mövzusuna həsr olunmuş sərbəst yazı işi müsabiqəsi elan edir!

Britaniya Şurası Yaradıcı Prodüserlər (Creative Producers) proqramı üçün açıq müsabiqə elan edib.


Baku Chamber Orchestra

Dirijor: Fuad İbrahimov Solist: Nəzrin Aslanlı

3 dekabr 2021-ci il Saat:18:00
R.Mustafayev adına İncəsənət Muzeyi

Görüş-konsert

Çıxış edir: Ü.Hacıbəyli Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Dirijor: Fuad İbrahimov

4 dekabr 2021-ci il Saat:14:00


Lalə Azər qızı Hacıyeva tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən «XX əsrin II yarısında Azərbaycan musiqişünaslığının inkişaf istiqamətləri» mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı.

Pikə Mirzəağa qızı Axundova-Talıblı tərəfindən 6213.01 - Musiqi sənəti ixtisasında sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilən «Muğam dramaturgiyasında qeyri-xətti inkişaf prinsiplərinin rolu» mövzusunda dissertasiya işinin elmi seminarı.


 

 

 

Bakı Musiqi Akademiyası

bir çox nailiyyətlər və qələbələr əldə edərək çətin yollar

keçmişdir:  milli musiqi mədəniyyətinin uğurlu inkişafına köməklik göstərmiş

və respublikadan uzaqlarda da rəğbət və hörmət qazanmışdır.

 

 

 • 1
 • 2

20 noyabr  2021-ci il

Azərbaycan musiqi tarixində maarifçilik təmayülləri  (XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri)“Elm və hünərdən yadigar qoymaq yaxşıdır, nəinki mal və əmlakdan”

19-cu əsrin görkəmli mütəfəkkiri Mir Möhsüm Nəvvabın bu müdrik kəlamından göründüyü kimi elm və hünər sahibi olan insanların yaratdıqları sənət əsərləri xalqımıza mənəvi mirasdır – desək yanılmarıq.  Bildiyimiz elm xadimlərinin ərsəyə gətirdikləri bu mənəvi miras xalqımıza böyük bir töhfədir. Böyük fəxrlə demək olar ki, məhz bu yaxınlarda belə elm xadimlərindən Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Şifahi ənənəli Azərbaycan  professional musiqisi və onun yeni istiqamətlərinin tədqiqi: orqanologiya və akustika” elmi-tədqiqat laboratoriyasının müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadənin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə bəxş etdiyi və işıq üzü görən monoqrafiyasını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 

Monoqrafiya Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın Elmi Şurasının 28 aprel 2021-ci il tarixli qərarına əsasən çap olunmuşdur. Kitabın elmi redaktoru Elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektor, f.e.d., əməkdar incəsənət xadimi, professor G.Abdullazadə, elmi rəyçilər isə sənətşünaslıq elmləri doktoru, əməkdar incəsənət xadimi, professor İ.Əfəndiyeva və sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent R.Süleymanova olmuşlar.

4 fəsil və 8 bölmədən ibarət olan kitabda XX əsrin əvvəllərində Bakıda keçirilən qastrol konsertlərin peşəkar musiqi təhsilində inkişafı, 1900-1907-ci illəri əhatə etmiş Avropa və Rusiya musiqiçilərinin Bakıya qastrol səfərləri, böyük alqışlarla keçən bu konsertlərin Azərbaycan dinləyiciləri tərəfindən xüsusi rəğbətlə qarşılanmasından ətraflı məlumatlar verilir.  Burada klassik musiqiyə olan marağın artması, peşəkar musiqi təhsili verən kursların, məktəblərin açılması, Rusiya Konservatoriyasının müəllimlərinin Bakıda pedaqoji fəaliyyətləri də işıqlandırılmışdır. Bununla yanaşı dahi bəstəkarımız Üzeyir bəyin ilk bütün  Şərqdə yaradılan  operasının təşəkkülü və səhnəyə qoyulması haqda məlumatlar verilir. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, əldə olunan bütün tarixi mənbələr arxiv materiallarına əsaslanır. Bununla yanaşı dövrü mətbuatda dərc olunan məqalələrə istinadən verilmiş materiallar təhlil olunaraq oxuculara təqdim olunmuşdur. Məhz onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, XX əsrin sonlarında Şuşada və Bakıda  keçirilən bu konsertlərin, musiqi axşamlarının nəinki Azərbaycanda, hətta onun hüdudlarından kənarda da məşhurlaşmaşı vurğulanır. Bu “Şərq konsertləri”ndə, “Müsəlman axşamları”nda xalq musiqisinin, aşıq musiqisinin təqdimatına geniş yer verilməsi xüsusilə qeyd olunur. XX əsrin əvvəllərində maarifçilik hərəkatı və onun inkişafı,  dövrü mətbuatın səhifələrində Azərbaycanda milli operanın yaranması və səhnəyə qoyulmasında “Nicat” cəmiyyətinin rolu və Azərbaycan musiqili teatrının fəaliyyəti, “Nicat” maarifçi cəmiyyətinin Üzeyir bəyin operasının səhnəyə qoyulmasında xüsusi rəyi, ümumiyyətlə, cəmiyyətin fəaliyyətinin Azərbaycan mədəniyyətindəki rolu haqda məqalələr dərc olunmuşdur. Bununla yanaşı həm də bir çox maarifçi cəmiyyətlərinin fəaliyyəti və “Z. və Ü. Hacıbəyov qardaşları müdiriyyəti” təşkilatının da musiqi mədəniyyətmizdəki inkişafı işıqlandırılmışdır. Belə ki, Bakının musiqi həyatında baş verən əsas hadisələr, qastrola gəlmiş məşhur artistlərin təqdim etdikləri opera tamaşaları və ifaçıların konsert proqramları haqqında məlumat verilir. Artıq təkcə Rusiyanın iri şəhərlərindən deyil, Avropanın nüfuzlu mədəniyyət mərkəzlərindən Varşavadan, Milandan Bakıya konsert səfərlərinə gəlmiş məşhur musiqiçilərin və dirijorların iştirakı Azərbaycan dinləyicilərinin danyagörüşünə və musiqi mədəniyyətinə marağının artması ilə təsdiqlənirdi. 

Monoqrafiya bütün təhsil ocaqlarında təhsil alan tələbələr və müəllim heyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ümumiyyətlə, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyinə həsr olunmuş monoqrafiyalaradan biridir və onun dərc olunması  musiqi ictimaiyyəti üçün böyük  töhfədir.   

 Nəsirova Fidan

Ü.Hacıbəyli adına Elmi-tədqiqat laboratoriyasının

elmi işçi

 

Bakı Musiqi Akademiyasında məzun günü.

 • Elektron təhsil resursları

  Elektron təhsil resursları

  Bu dərs vəsaitlərinin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti – Azərbaycan musiqi təhsili ənənələrinin, bu sahədə çalışan müəllimlərin və tələbələrin zəngin təcrübəsinin, ən yeni kompüter texnologiyaları ilə uzlaşdırılmasından ibarətdir...

  Daha ətraflı

 • Musiqiçilər gülür

 • Dostluq şarjları


Bu bölmə Azərbaycan musiqiçilərinin incə yumoruna həsr olunub. Parlaq hazırcavablıq, əyləncəli paradokslar, gülməli vəziyyətlər, həyatda baş verən maraqlı hadisələr - bütün bunlar burada xatirələr vasitəsilə öz əksini tapır, onlarla təmasda olan hər kəsə çoxlu şən dəqiqələr yaşadır.
Daha ətraflı

Musiqi anı

- Atacan, mənə baraban al!
- Oğlum, imkan ver dincəlim, işimdə barabansız da o qədər səs-küy var ki.
- Atacan, al! Mən barabanda ancaq sən yatandan sonra çalacağam.
Daha ətraflı