Bakı Musiqi Akademiyası
ArrowArrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

 

Tarix və müasirlik

 

 

Bakı Musiqi Akademiyası

bir çox nailiyyətlər və qələbələr əldə edərək çətin yollar

keçmişdir:  milli musiqi mədəniyyətinin uğurlu inkişafına köməklik göstərmiş

və respublikadan uzaqlarda da rəğbət və hörmət qazanmışdır.

 

 

 • 1
 • 2

Yaqubova Tahirə Əhəd qızı

Professor, Əməkdar incəsənət xadimi

 

Doğum yeri və tarixi: Azərbaycan, Bakı şəh., 03.07.1942.

Təhsili: 1950-1961-ci illərdə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində fortepiano üzrə, 1961-1966-cı ildə Üz.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının musiqişünaslıq şöbəsi ilə yanaşı, 1965-1970-ci illərdə orqan sinfini bitirib (Z.H.Cəfərovanın sinfi). Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Elmi Şuranın qərarı ilə Memarlıq və İncəsənət İnistitutunun aspiranturasına (1966– 1970–ci illərdə musiqişünaslıq ixtisası üzrə), 1967–1970-ci illərdə Leninqrad Konservatoriyasına yaradıcılıq ezamiyyətinə göndərilib.

Moskvada (1975), Tiflisdə (1980), Veymarda (Almaniya, 1988) təcrübə keçib. Tallində (1987), Riqada (1988), Alma-Atada (1989), İsveçrədə (1994), Hollandiyada (1996-1997) keçirilən «ustad sinfi» kurslarında iştrak edib. 1974-cü ildə Sənətşünaslıq elmlər namizədi adına dissertasiya müdafiə edib.

Pedaqoji fəaliyyəti:  1978-ci ildən – dosent və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvi, 1970-ci ildən Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında iki ixtisas – musiqi nəzəriyyəsi, 1971-ci ildən bu günə qədər orqan üzrə dərs deyir. 1976-1982-ci illərdə nəzəriyyə fakultəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb.

1991-ci ildən professor olmuş (1994-cü ildə təstiq edilmişdi), 1991-ci ildən orqan sinfinin icraçısı, 1995-ci ildən isə Orqan və klavesin kafedrasının müdiridir.

Elmi fəaliyyəti:   1971-ci ildən M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının, Azkonsertin solisti, 1982-ci ildən Soyuz Konsertin və Dövlət konsertin solisti olaraq SSSR-i ərazisində olan bütün şəhərlərdə və xaricdə ilk azərbaycanlı orqan ifaçısı kimi ölkəmizi təmsil edib.

30-dan çox elmi məqalələr, metodiki işlərin, monoqrafiyalarin, proqramların, orqan üzrə “Alətlər kralı», «Orqan terminalogiyası lüğəti», Qara Qarayevin seçilmiş əsərlərini orqan üçün köçürmələrin və başqa əsərlərin müəllifidir.

2005-ci ildə Respublikanın Möhtərəm Prezidentinin sərəmcamı ilə (16 sentyabr 2005-ci il) Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı ilə tərtif olub.

Bakı Musiqi Akademiyasında məzun günü. 20.06.2017

 • Elektron təhsil resursları

  Elektron təhsil resursları

  Bu dərs vəsaitlərinin əsas fərqləndirici xüsusiyyəti – Azərbaycan musiqi təhsili ənənələrinin, bu sahədə çalışan müəllimlərin və tələbələrin zəngin təcrübəsinin, ən yeni kompüter texnologiyaları ilə uzlaşdırılmasından ibarətdir...

  Daha ətraflı

 • Musiqiçilər gülür

 • Dostluq şarjları


Bu bölmə Azərbaycan musiqiçilərinin incə yumoruna həsr olunub. Parlaq hazırcavablıq, əyləncəli paradokslar, gülməli vəziyyətlər, həyatda baş verən maraqlı hadisələr - bütün bunlar burada xatirələr vasitəsilə öz əksini tapır, onlarla təmasda olan hər kəsə çoxlu şən dəqiqələr yaşadır.
Daha ətraflı

Musiqi anı

- Atacan, mənə baraban al!
- Oğlum, imkan ver dincəlim, işimdə barabansız da o qədər səs-küy var ki.
- Atacan, al! Mən barabanda ancaq sən yatandan sonra çalacağam.
Daha ətraflı