• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  30 oktyabr 2017-ci il

  Adilə Əliyevanın “Ustad dərsləri” haqqında məlumat

  2017–ci ilin 30 oktyabr – 1 noyabr tarixlərində Fransa Ali Beynəlxalq Musiqi Akademiyasının Prezidenti Cenevrə Musiqi Mərkəzinin musiqi departamentinin müdiri, Adilə Əliyeva adına Beynəlxalq müsabiqənin münsiflər heyətinin sədri, professor Adilə Əliyevanın ustadlıq dərsləri keçirilmişdir. Dərslərdə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının, məktəb – studiyasının, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi, Q.Qarayev adına 8 saylı , G.Şaroyev adına 35 saylı və digər 11 illik Uşaq Musiqi Məktəblərinin şagirdləri iştirak edirdilər.

  Ustad dərsdə göstərilən repertuar çox genişdir. Burada həm klassik, həm romantik, həm də impressionizm üslublu əsərlər təqdim olunmuşdur. Ustad dərsləri dinləyici auditoriyası tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır.