• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  23 dekabr 2017-ci il

  23 dekabr Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Kiçik zalında “Metodika və Xüsusi Pedaqoji Hazırlıq” kafedrasının tələbələrindən ibarət hesabat konserti keçirilib.

  Konsertdə tələbələr və öz şagirdləri - Hüseynli Selin, Aydəmirov Vüsal, Məmmədova Arzu, Camali Məryəm, Hüseynova Leyla, Əzizov Cavid, İsmayılzadə Cəlalə, Şıxaliyeva Ülviyyə, Nəcəfova Dilbər, Məmmədova Leylaxanım, Atakişiyev Turqut, Abdullayeva Könül, Əsədova Fəridə, Manafzadə Atabala, Axundova Cahan, Ağazadə Aytac, Dadaşov İsgəndər, Dadaşova Cəmilə, Sadıxov Çingiz, Şibliyeva Möminat, Qasımova Aylin, Ağazadə Aytac, Hüseynli Nuray, Babayeva Vüsalə, Aydəmirova Günel, Səfərli Nərgiz, Abasbəyli Nəzrin, Qasımova Mehriban, Əlizadə Zümrüd, Mustafayeva Arzu, Əhmədova Nigar, Mahmudlu Nigar, Kərimli Nurel, Səfərli Aytəkin, Tağıyeva Banu, Nəcəfzadə Minirə, Hüseynli Abduləli, Məlikov Süleyman, Əfəndiyeva Leyla, Əliyeva İlahə ilə birlikdə çıxış ediblər.

  Musiqi proqramında – Bax, Şuman, Veber, Şopen, F.Əmirov, Çerni, Q.Qarayev, C.Hacıyev, Hendel, Tofiq Quliyev kimi bəstəkarların əsərlərinə müraciət olunub.

  23 dekabr Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Kiçik zalında “Metodika və Xüsusi Pedaqoji Hazırlıq” kafedrasının tələbələrindən ibarət hesabat konserti keçirilib. Konsertdə tələbələr və öz şagirdləri - Hüseynli Selin, Aydəmirov Vüsal, Məmmədova Arzu, Camali Məryəm, Hüseynova Leyla, Əzizov Cavid, İsmayılzadə Cəlalə, Şıxaliyeva Ülviyyə, Nəcəfova Dilbər, Məmmədova Leylaxanım, Atakişiyev Turqut, Abdullayeva Könül, Əsədova Fəridə, Manafzadə Atabala, Axundova Cahan, Ağazadə Aytac, Dadaşov İsgəndər, Dadaşova Cəmilə, Sadıxov Çingiz, Şibliyeva Möminat, Qasımova Aylin, Ağazadə Aytac, Hüseynli Nuray, Babayeva Vüsalə, Aydəmirova Günel, Səfərli Nərgiz, Abasbəyli Nəzrin, Qasımova Mehriban, Əlizadə Zümrüd, Mustafayeva Arzu, Əhmədova Nigar, Mahmudlu Nigar, Kərimli Nurel, Səfərli Aytəkin, Tağıyeva Banu, Nəcəfzadə Minirə, Hüseynli Abduləli, Məlikov Süleyman, Əfəndiyeva Leyla, Əliyeva İlahə ilə birlikdə çıxış ediblər.

  Musiqi proqramında – Bax, Şuman, Veber, Şopen, F.Əmirov, Çerni, Q.Qarayev, C.Hacıyev, Hendel, Tofiq Quliyev kimi bəstəkarların əsərlərinə müraciət olunub.