• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  29 may 2018-ci il

  29 may 2018-ci il tarixində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Böyük zalında BMA-nın Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyasının şagirdlərinin Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş təntənəli konserti keçirilib.

  Tədbir BMA-nın məktəb-studiyasının aparıcı elmi işçisi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aytən İbrahimovanın çıxışı ilə başlayaraq məktəbin müxtəlif ixtisaslar üzrə (fortepiano, violin, klarnet, saksafon, fleyta, violonçel, vokal) təhsil alan ən istedadlı şagirdərinin ifasında azərbaycan və xarici bəstəkarların əsərləri səslənib.
  Konsertdə ilk öncə fortepiano ixtisası üzrə təhsil alan ən kiçik iştirakçı Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Zərrin Şükürün ifasında R.Şumanın Gənclik albomundan “Kiçik romans” və Anton Schmollun “Arzu” əsərini çox zərif və özünə məxsus şəkildə ifa etməsi ilə başlayıb.
  Bunun ardınca Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatlarının (Ləman Qasımova, Daniil Tyurin, Rəşad Abdullayev, Samuil Səlimov, Emil Hüseynov, Mark Zençenko, Leyla Baxışova, Hüseyn Bədəlbəyli, Nurel Kərimova, Rəbiyə Gözəlova, Səriyyə Məmmədova) ifasında maraqlı, emosional və yadda qalan musiqi parçaları səslənib.
  Daha sonra səhnəyə violin ifaçısı Nuradin Abdullayev və Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Xədicə Mehtiyeva gələrək duet şəklində Vittorio Montinin “Çardaş” əsərini birgə çıxış edərək tamaşaçıları heyran edib.
  Sonda konsert Ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş, sözləri – prezident təqaüdçüsü Qalib Ədalət, musiqisi – məktəb-studiyanın aparıcı elmi işçisi sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aytən İbrahimovanın “Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər” adlı mahnısının sədaları altında iştirakçılar tərəfindən bayrağımızın səhnədə dalğalandırılması və tamaşaçılar tərəfindən ayaqda alqışlanması ilə başa çatıb.

   

  Двум юбилеям посвящается


  Состоялся концерт учащихся школы-студии БМА, посвящённый 95-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию независимости Республики Азербайджан

  29 мая 2018-го года в Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся торжественный концерт, посвящённый двум знаменательным датам: 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и Дню независимости Республики, которая в этом году отмечает 100-летний юбилей.
  Концерт начался вступительной речью ведущего научного сотрудника школы-студии, доктора философии по искусствоведению Айтен Ибрагимовой. Она ярко и интересно рассказала о роли Гейдара Алиева в истории Азербайджана и его отношении и любви к культуре, просвещению и музыке.
  Затем лучшие учащиеся школы-студии под несмолкающие аплодисменты слушателей, заполнивших Большой зал БМА, начали свой концерт. На нём были представлены все инструменты: фортепиано, скрипка, виолончель, саксофон, флейта, кларнет, вокал.
  Первой выступила самая маленькая, но одна из самых талантливых пианистов школы-студии ученица 2-го класса Заррин Шукюр. В её исполнении музыкально, с большим чувством прозвучали «Маленький романс» Роберта Шумана и «Мечта» Антона Шмоля. Эмоционально и ярко звучал саксофон в руках ученицы 2-го класса Ляман Гасымовой. Лауреат многих конкурсов ученик 4-го класса Даниил Тюрин как всегда покорил слушателей виртуозной игрой. Прекрасно звучала флейта у ученика 10-го класса Рашада Абдуллаева, лауреата конкурса Гейдара Алиева.
  Очень понравились слушателям выступления и других учащихся школы-студии: лауреата республиканского конкурса, кларнетиста Самуила Селимова, лауреата международных и республиканских конкурсов, скрипача Эмиля Гусейнова, виолончелиста Марка Зенченко, вокалистки Лейлы Бахышовой, лауреатов республиканского конкурса Гусейна Бадалбейли, Нурэль Керимовой, Рабии Гёзаловой, Сарии Мамедовой.
  Украшением концерта стал дуэт скрипачей Нурадина Абдуллаева и лауреата республиканских и международных конкурсов Хадиджи Мехтиевой, исполнивших «Чардаш» Монти, встреченный слушателями бурными овациями.
  Завершился концерт красочной композицией «Ulu bir sərkərdə, Ulu bir Öndər», посвящённой Гейдару Алиеву, текст которой написали Президентский стипендиат Габиль Адалят и Гюляр Эльвангызы, а музыку – ведущий научный сотрудник школы-студии, доктор философии по искусствоведению Айтен Ибрагимова.
  Участники концерта, вышедшие под знамёнами Азербайджана на авансцену, поддержали первого исполнителя новой песни – вокалиста, докторанта Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Руфата Пириева.
  Зал, в едином порыве поднявшийся с мест, приветствовал юных исполнителей и аплодировал двум замечательным юбилеям.

  Старший научный сотрудник школы-студии БМА
  Эльмира МУСТАФАЕВА