• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  9 fevral 2018-ci il

  Деятелям культуры и искусства Азербайджана вручены почетные медали ТЮРКСОЙ

   Сегодня в Баку состоялось торжественное мероприятие, на котором известным деятелям культуры и искусства Азербайджана были вручены почетные медали ТЮРКСОЙ, сообщает Trend Life.

  В своем выступлении генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов отметил заслуги и выразил признательность деятелям искусства Азербайджана в развитие культуры тюркского мира.

  Ректору Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народному артисту СССР Фархаду Бадалбейли вручен почетный медаль ТЮРКСОЙ "За выдающийся вклад в музыкальное искусство тюркского мира".

  Наряду с этим, Фархаду Бадалбейли вручен почетный плакет ТЮРКСОЙ в связи его 70-летним юбилеем.