• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  8 fevral 2021-ci il

  Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarından biri olan Qara Qarayev (1918-1982) zəngin yaradıcılıq irsi ilə musiqi xəzinəmizə böyük tövhələr vermişdir.

  Dünyaca məşhur "Yeddi gözəl", "İldırımlı yollarla", baletləri ilə yanaşı müxtəlif janrlarda möhtəşəm əsərlərin müəllifi olan Q.Qarayevin kamera-instrumental əsərləri də tanınmış ifaçıların repertuarlarına tez-tez daxil edilən əsərləndəndir.

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akdemiyasının istedadlı tələbələri də Fərəh Musayeva (violin l), Fəridə Abbaszadə (violin ll), Nigar İbadullayeva (viola), Aydan Rüstəmli (cello) "Kvartet" əsərini uğurla ifa etmişlər.

  Müəllim isə Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın "İfaçılıq" fakültəsinin dekanı professor, Əməkdar İncəsənət xadimi Nəzmiyyə Abbaszadədir.