• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  6 iyul 2021-ci il 

  “MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRİN MUSİQİ ƏDƏBİYYATINI ÖYRƏNİRİK” GƏNC MUSİQİÇİLƏRİN BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏSI: Nəticələr

  Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının

  praktiki və elmi-eksperimental bazası –

  Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyasının

  40 illiyinə həsr olunur!

   

  “MÜXTƏLİF ÖLKƏLƏRİN MUSİQİ ƏDƏBİYYATINI ÖYRƏNİRİK”

  GƏNC MUSİQİÇİLƏRİN BEYNƏLXALQ MÜSABİQƏSİ

   

  Videoyazılar əsasında

   

   (müəllif və layihə rəhbəri - Tərlan Seyidov)

   

  Bakı – 2021

   

  Münsiflər heyətinin sədri – Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, professor

  Fərhad BƏDƏLBƏYLİ

   

  Münsiflər heyətinin həmsədri – Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının

  Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyasının direktoru,

  Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor

  Tərlan SEYİDOV

   

  Münsiflər heyətinin üzvləri (əlifba sırası ilə):

   

  Rəhilə Abbasova (Azərbaycan) – Azərbaycan Milli Konservatoriyası nəzdində Musiqi Kollecinin müəllimi

   

  Zümrüd Axundova-Dadaşzadə (Azərbaycan, Latviya) – Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi tarixi” kafedrasının professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi

   

  Aidə Hüseynova (ABŞ) – İndiana Universitetinin Jacobs Musiqi Məktəbinin professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

   

  Tamilla Kəngərlinskaya (Azərbaycan) – Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Metodika və xüsusi pedaqoji hazırlıq” kafedrasının professoru, pedaqoji elmlər doktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

   

  Nüşabə Quliyeva (Azərbaycan)G.Şaroyev adına 35 nömrəli 11 illik musiqi məktəbinin müəllimi

   

  Sevda Məmmədova (Azərbaycan) – Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyasının direktor müavini və Bakı Musiqi Akademiyasının “İxtisas fortepiano” kafedrasının baş müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

   

  Könül Nəsirova (Azərbaycan) – Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının “Musiqi nəzəriyyəsi” kafedrasının müdiri, sənətşünasliq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

   

  Anton Somov (Qazaxıstan) – P.Çaykovski adına Almatı Musiqi Kollecinin müəllimi

   

  Vera Voyxanskaya (İsrail)“DOLÇE VİTA” ansamblının rəhbəri, musiqişünas

  NƏTİCƏLƏR

   

  Cəmi – 134 iştirakçı

   

   

  I QRUP (9 – 12 yaş, 51 iştirakçı)

   

  LAUREATLAR (12)

   1. Qədimova Maryam Mehdi 23.12.2008 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – Məmmədova Rəna

  Mövzu: Caz

  https://youtu.be/5aUn9LkKcYA

   2. Əlizadə Məryam Anar 05.08.2009 Azərbaycan, Bakı

  Ş.Ələkbərova adına 20 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Şirinova Səbinə

  Mövzu: Teatrda musiqi. E.Qriq. “Per Günt” süitası

  https://youtu.be/XQRzE3bZ850


   3.Mirzəzadə Əlixanəliheydər Elvin 25. 07.2009 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – Məmmədova Rəna

  Mövzu: F.Şubertin vokal yaradıcılığı. “Gözəl dəyirmançı qız” və “Qış yolu” vokal silsilələri
  https://www.youtube.com/watch?v=panTDYRYnoU


   4.Əhməd Sona Şirvan 11.10.2011 Azərbaycan, Bakı

  G.Şaroyev adına 35 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Quliyeva Nüşabə

  Mövzu: P.İ.Çaykovski. “İlin fəsilləri” fortepiano silsiləsi

  https://www.youtube.com/watch?v=x5q4Vc4hDl0

   5. Həsən-zadə Kamilla Tariel 14.11.2008 Azərbaycan, Bakı

  Əfrasiyab Bədəlbəyli adına 23 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Nigar Həsənzadə

  Mövzu: L.Bethoven. Uşaqlar üçün musiqi

  https://yadi.sk/i/DpjPmJiq0RH9FA

   6. Zeynallı Rəna İlkin 20.03.2012 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – Məmmədova Rəna

  Mövzu: Ü.Hacıbəylinin “Arşın mal alan” musiqili komediyası

  https://youtu.be/BoB5nR3xvZ0

   7. Məcidova Melisa Natiq 17.02.2010 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər 3 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Lətifova Əfsanə

  Mövzu: Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/wi8ii6PH4HE

  8. Quluzadə Əsəd Emin 27.07.2011 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – Məmmədova Rəna

  Mövzu: P.İ.Çaykovski. “İlin fəsilləri”

  https://www.youtube.com/watch?v=WwK-EQc88Y0

   9. Nurəliyeva Mədinə Elçin 22.03.2011 Azərbaycan, Bakı

  Azərbaycan Milli Konservatoriya nəzdində İncəsənət Gimnaziyası

  Müəl. – Zeynallı Leyla

  Mövzu: İ.S.Bax. İkisəsli invensiyalar

  https://youtu.be/laPXy6X9OMg

  10. Qənbərli Mehman Ceyhun 31.10.2011 Azərbaycan, Bakı

  Azərbaycan Milli Konservatoriya nəzdində İncəsənət Gimnaziyası

  Müəl. – Zeynallı Leyla

  Mövzu: “Anna Maqdalena Baxın not dəftəri”

  https://youtu.be/V3Tgn8z2JoY

   11. Məmmədova Əminə Azər 10.05.2011 Azərbaycan, Bakı

  Azərbaycan Milli Konservatoriya nəzdində İncəsənət Gimnaziyası

  Müəl. – Zeynallı Leyla

  Mövzu: P.İ.Çaykovski. “Uşaq albomu”

  https://youtu.be/7_53IrJM0DE

  12.Mariya Sharlotta Deynis 09.03.2012 Germany,Vorms

  Vorms Şəhər Məktəbi

  Müəl. –Voronova  İrina

  Mövzu: Cövdət Hacıyevin musiqi irsi

  https://youtu.be/NlhUA_LhdPY

  DİPLOMANTLAR (17)

   1. Ağayeva Məryəm Qəhrəman 17.06.2009 Azərbaycan, Bakı

  33 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  müəl. – Muradova Səkinə

  Mövzu: Faiq Sücəddinov. “Vətən balladası”

  https://youtu.be/VRvyoVZy5Bo

   2. Əbdürəhmanova Nübar İlqar 18.10.2010 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər 3 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Cəfərova Sevinc

  Mövzu: Volfqanq Amadey Motsartın həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/r0mG9c_qLXY

   3. Hüseynli Əsma Əfqan 07.11. 2010 Azərbaycan, Bakı

  Əhməd Bakıxanov adına 6 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Ağakişiyeva Şəlalə

  Mövzu: “İohan Sebastyan Baxın ikisəsli do major invensiyası”

  https://youtu.be/MYHObnIi8to

  4. İsmayılzadə Lalə Yaşar 24.01.2010 Azərbaycan, Saatlı

  Saatlı rayon Bülbül adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Səmədova Aynur

  Mövzu: Dünya xalqlarının rəqsləri

  https://www.youtube.com/watch?v=ePyP0lg-gUw

  5. Məmmədli Yusif Akif q. 13.08.10 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. –Məmmədova Rəna

  тема: L.Bethoven. “Patetik” sonata

  https://youtu.be/FvmQ6tPTfeY

   6. Məmmədova Mədinə Samir 09.12.2008 Azərbaycan,Gəncə

  Gəncə şəhər, F.Əmirov adına 1 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. –Məmmədova Sahibə

  Mövzu: Məşhur bəstəkarın sənət möcüzələri

  https://youtu.be/YHSNEfoNG3Q

   7. Muradova Suqra Sərhəd 28.05.2009 Azərbaycan, Saatlı

  Saatlı rayon Bülbül adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Səməndərova Şəbnəm

  Mövzu: Marş musiqisi

  https://www.youtube.com/watch?v=CsFswz7hsdw

   8. Şıxbabayeva Əminə Rüstəm 03.12.2010 Azərbaycan, Bakı

  Rafiq Babayev adına 25 №-li 11 illik Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Yolçuyeva Sevda

  Mövzu: Q.Qarayev. “Altı uşaq pyesi” silsiləsindən Şən hadisə

   https://youtu.be/xMayRF9hcKs

   

  9. Sultanova Aysun Əhməd 19.11.2008 Azərbaycan, Bakı

  Ş.Ələkbərova adına 20 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Cəfərova  Lalə

  Mövzu: Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında“Cəngi” rəqsi. A.Əlizadə “Cəngi”

  https://youtu.be/WR3m0rXVfzA

   10. Abasova Fatimə Kənan 01.05.2009 Azərbaycan, Bakı

  Ceyranbatan Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Həsənova Yeganə

  Mövzu: Y.Sibelius. “Küknar ağacı” və Etüd lya minor

  https://www.youtube.com/watch?v=LHHK1YvO9AM

   11. Hacızadə İnci Emin 28.05.2012 Azərbaycan, Şivan

  Şirvan şəhər, Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Hacıyeva Şəfaqət

  Mövzu: F.Əmirov yaradıcılığında “12 miniatür”.

  https://www.youtube.com/watch?v=MMWitGwzZoE

   12. Məmmədov Məhi Vüsal 21.06.2021 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – Məmmədova Rəna

  Mövzu: K.Sen-Sans. Heyvanların karnavalı

  https://youtu.be/zSDzHiZwm3g

  13. Pənahlı Nəzrin Pərvin 31.07.2009 Azərbaycan, Qəbələ

  Qəbələ Rayon Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Həmidova Fərqanə

  Mövzu: Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığı

  https://www.youtube.com/watch?v=AGcNmDdNhSg

  14. Ələsgərova Məryəm Elman q. 02.04.2009 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – İbrahimova Aytən

  Mövzu: M.Musorqski. “Boris Qodunov” operası

  https://youtu.be/GHj-sx-EFVs

  15. Məlikli Nil Nicat 28.09.2011 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – Məmmədova Rəna

  Mövzu: Qara Qarayev in “Yeddi gözəl” baleti

  https://youtu.be/3dmfiZHovik

   16. Quluzadə Toğrul Vidadi 08.05.2009 Azərbaycan, Gəncə

  Gəncə şəhər F.Əmirov adına 1 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Abbasova Yeganə

  Mövzu: Bethovenin həyat hekayəsi

  https://youtu.be/G9w_rrXAAeo

  17. Abdullayeva Fidan Tərlan 28.08.2011 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər Uşaq İncəsənət məktəbi

  Müəl. – Fərdanə Məlikova

  mövzu: Qara Qarayev ”6 uşaq pyesi”

  https://www.youtube.com/watch?v=Tc5iWN2Eq6o

  HƏVƏSLƏNDİRİCİ DİPLOMLAR (19)

   1. İmanquliyeva Elmira Əli 07.05.2010 Azərbaycan, Bakı

  C.Hacıyev adına 3 №-li 11 illik Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Talıbova Çiçək

  Mövzu: A.Zeynallı. Uşaq süitası

  https://youtu.be/bHHSlH7_Zgc

    2Astanova Bikə Ələskər 20.04.2009 Azərbaycan, Saatlı

  Saatlı rayon Bülbül adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Süleymanova Ləman

  Mövzu: E.Qriq. “Per Günt” süitası

  https://www.youtube.com/watch?v=d5BMwkdyf2Q

  3. Əliyeva Anara Anar 18.07.2008 Azərbaycan,Gəncə

  Gəncə şəhər F.Əmirov adına 1 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Novruzova Esmira

  Mövzu: Gəncədən başlayan mayası muğamdan yoğrulmuş ecazkar musiqi

  https://youtu.be/mt5-gB1SM7ghttps://www.youtube.com/watch?v=CsFswz7hsdw

  4. El-Khoury Amy Georges Banda El-Khoury 23.06.2012 Oman-Lebanon

  Muskatın Trinity Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Amirbəyova Vusalə

  Mövzu: G.F.Teleman. Regaudon

  https://www.youtube.com/watch?v=iMolFg2WN90

   5. Kərimova Leyla Ələkbər 15.08.2010 Azərbaycan, Quba

  Quba şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Cəfərova Kəmalə

  Mövzu: “Vals”

  https://youtu.be/06smK3hMU7c

  6. Mustafayeva Aişə Elnur 20.04.2009 Azərbaycan, Cəbrayıl

  Cəbrayıl şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Gediz Nigar

  Mövzu: P.İ.Çaykovskının həyat və yaradıcılığı. Mazurka d-moll

  https://youtu.be/yYF5csiPuxk

   7. Novruzova Fəridə Şiarzi 17.10.2008 Azərbaycan, Cəbrayıl

  Cəbrayıl şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Bəşirli Vəfa

  Mövzu: F.Şopenin həyat və yaradıcılığı. Vals. h-moll

  https://youtu.be/OJ9ElUW81O0

  8. Əhədova Şəhla Kamil 16.01.2010 Azərbaycan, Bakı

  Əhməd Bakıxanov adına 6 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Əliyeva Cəvahir

  Mövzu: Dünya xalqlarının rəqsləri

  https://www.youtube.com/watch?v=3wyM4yLbzn8&t=1s

  9. Şöhüblü Duyğu Ramil 12.11.2009 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər Uşaq İncəsənət məktəbi

  Müəl. – Zülfiyyə Cəlilova

  Mövzu: Franz Şubert haqqında

  https://www.youtube.com/watch?v=E3zkAWW96N8

  10.  Xəlil İbrahim Vüqar 27.09.2011 Azərbaycan, Bakı

  Rəşid Behbudov adına 2 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – İsgəndərova Aygün

  Mövzu: P.İ Çaykovski “Uşaq albomu”

  https://youtu.be/kIG8zF7sEG0

  11. Yusifəliyeva Aysu Rauf 11.10. 2009 Azərbaycan, İmişli

  İmişli rayon Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Məmmədli Sənəm

  Mövzu: Proqramlı təsviri incəsənət

  https://youtu.be/LDQnuXKxUZ4

   

  12. Əliyeva Nəzrin Namiq 24.06. 2009 Azərbaycan, Bakı

  Əhməd Bakıxanov adına 6 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Əliyeva Cavahir

  Mövzu: – M.Musorqskinin həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/bOrxoprSmdA

  13. Hüseynova Ayan Əhməd 26.12.2008 Azərbaycan, Ağdaş

  Ağdaş, H.Əliyev adına 1 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Seyidova Aygün

  Mövzu: Vals janrı haqqında

  https://youtu.be/RIleosnTrDY

   14. Mustafayev İbrahim Mayis 25.08.2009 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər 4 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Mustafayev Sadiq

  Mövzu: Vincenzo Di Chiara

  https://youtu.be/zicwTYxl8wA

  15. Şiriyeva Emiliya Elman 11.11.2010 Azərbaycan, Lənkəran

  Lənkəran şəhəri C.Cabbarlı adına 1 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Kərimli Rəksanə

  Mövzu: Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/eXQzBBPrT-g

   16. İsmayılova Hicran Hüseyn 29.04.2009 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər 4 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Abdulqədirova Nigar

  Mövzu: V.A.Motsartın həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/Ixb1-ThOUhs


  17. Soltanova Aysu Ramil 03.09. 2011 Azərbaycan, Bərdə şəhər Divanlı kəndi

  Bərdə şəhər Divanlı kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Bağırova İpək

  Mövzu: Fikrət Əmirovun həyat və yaradıcılığı, fortepiano pyesləri haqqında

  https://youtu.be/7zIDRhtrkes

  18. Məmmədzadə Əsmər Ruslan 13.06.2010 Azərbaycan, Bərdə

  Bərdə şəhər 3 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Kərimova Təranə

  Mövzu: Musiqi janrları

  https://www.youtube.com/watch?v=CH7ovZABegY

  19. Qarazadə Səfurə Ehtiram 12.02.2011 Azərbaycan, Göyçay

  Göyçay şəhər Arif Məmmədov adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Mustafayeva Yaqut

  Mövzu: P.İ.Çaykovskinin həyat və yaradıcılığı

  https://www.youtube.com/watch?v=zP8EAJMBj5E

  İŞTİRAKA GÖRƏ SERTİFİKATLAR (3)

   1. Allahverdili Qumral Afiq 15.03.2011 Azərbaycan, Bakı

  F.Əmirov adına 6 №-li 11 illik İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Rəsulzadə Məkkə

  Mövzu: Üzeyir Hacıbəyli. “Sənsiz” romans-qəzəli

  https://www.youtube.com/watch?v=ocW5CkX5yIg&t=19s

   2. Məmmədzadə Məryəm Rafiq 30.09.2008, Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər Turan qəsəbə Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. –Məmmədova Samirə

  Mövzu: M.İ.Qlinka həyat və yaradıcılığı “İvan Susanin” operası

  https://youtu.be/kGLCWfE-mQg

  3. Həsənli Munis Fuad oğlu 22. 10. 2008, Azərbaycan, Bərdə şəhər Divanlı kəndi

  Bərdə şəhər Divanlı kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Bağırova İpək

  Mövzu: Səid Rüstəmovun həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/E8D3iCnWKbM

  II QRUP (13 – 15 yaş, 60 iştirakçı)

   

  LAUREATLAR (5)

   1. Cəfərova Pərvanə Fizuli 10.05.2008 Azərbaycan, Saatlı

  Saatlı rayonu, Bülbül adına 7 illik Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Hüseynova Tutu

  Mövzu: P.İ.Çaykovski. “Qu gölü” baleti

  https://www.youtube.com/watch?v=nIz6RrLq5fA

   2. Hacıyeva Validə Vüqar 07.02.2007 Azərbaycan, Bakı

  Gülarə Əliyeva adına 3 №-li Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Məmmədova Gültəkin

  Mövzu: E.Qriq "Per Gunt" simfonik süitasi

  https://youtu.be/yEK3RLhMQ3M

  3. Hüseynzadə Ülvi Şövqi 05.07.2007 Azərbaycan, Bakı

  Rəşid Behbudov adına 2 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – İsgəndərova Aygün

  Mövzu: A.Məlikov. "Məhəbbət əfsanəsi" baleti

  https://youtu.be/wK1Xwx61V04

   4. Məmmədzadə Ayşən Elşad 17.10.2006 Azərbaycan, Bakı

  Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Kərimova Nərgiz

  Mövzu: Q.Qarayev. "Yeddi gözəl" baleti

  https://youtu.be/P6oneR-0Pgc

   5. Mustafayeva Məryəm Niftalı 23.02.2008 Azərbaycan, Bakı

  Rəşid Behbudov adına 2 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Qasımova Rəfiqə

  Mövzu: V.A.Motsart. Sonata № 11 А-dur “Rondo Alla Turca”.

  https://www.youtube.com/watch?v=iFA4ExOCOIc&t=250s

  DİPLOMANTLAR (18)

  1. Abbaslı Selcan Əliheydər 03.2008 Azərbaycan, Zərdab

  Zərdab şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Namazova Mətanət

  Mövzu: Rimski-Korsakov. “Şəhrizad” simfonik suitası

  https://youtu.be/0XtwtKqCS7Q

   2. Cəfərli Zəhra Fuad 10.11.2005 Azərbaycan, Bakı

  Rəşid Behbudov adına 2 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – İsgəndərova Aygün

  Mövzu: Aqşin Əlizadənin kamera orkestri üçün əsərləri

  https://www.youtube.com/watch?v=4eJ6VwyFx_I

   3. Dadaşova Zəhra Ramin 02.06.2008 Azərbaycan, Bakı

  Gülarə Əliyeva adına 3 №-li Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Mütəllimova Aygül

  Mövzu: N.A.Rimski-Korsakov. “Şəhrizad” simfonik süitası

   https://youtu.be/R7vmBBh6hSE

  4. Əliyeva Məryəm Samir 14.04.2007 Azərbaycan, Bakı

  F.Əmirov adına 6 №-li 11 illik İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Əlibalayeva Ülkər

  Mövzu: S.Hacıbəyovun “İsgəndər və çoban” uşaq operası.

  https://www.youtube.com/watch?v=PPV7jIMd74E&t=2s

  5. Həsənli Əsmər Səxavət 24.06.2007 Azərbaycan, Bakı

  F.Əmirov adına 6 №-li 11 illik İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Manafova Aytən

  Mövzu: Ə.Bədəlbəyli. “Nizami” operası

  https://www.youtube.com/watch?v=cDMtB0_I6Kg

   6. İsgəndərzadə Aysu Rafiq 13.05.2008 Azərbaycan, Ağdaş

  Ağdaş şəhər H.Əliyev adına 1 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Abdullayeva Xuraman

  Mövzu: İ.Haydn. Sonata D-dur

  https://youtu.be/PgrXlp9uznE 

   7. Arlı Kenan Abdulkadir 21.11.2006 Türkiyə, Samsun

  Samsun Artcenter

  Müəl. – Kərimova Tahirə

  Mövzu: Muammer Sun. “Yurt Renkleri”

  https://youtu.be/Q9L-fWrjtuM

   8. Məmmədli Xatın Qafqaz 24.08.2006-cı il Azərbaycan, Gəncə

  Gəncə şəhər F.Əmirov adına 1 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Qafarova Nəzakət

  Mövzu: 100 ildən sonra məşhurlaşan dahi bəstəkar

  https://www.youtube.com/watch?v=vMeludUuGCA&feature=youtu.be

   9. Nəsibli Günel Eldar 12.12.2006 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər 3 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Süleymanova Xəyalə

  Mövzu: Tofiq Quliyevin həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/2PV3eXPhyQc

   10. Vişnyakova Diana Viktorovna 12.01.2007 Rusiya, Çerepovets

  Voloqod bölgəsinin Büdcə Peşəkar Təhsil Müəssisəsinin “V.V.Vereşagin adına Çerepovets Regional İncəsənət və Bədii Peşələr Texnikumu”

  Müəl. – Çupova Аnna

  Mövzu: “Musiqi yalnız sevgidən aşağıdır”: C.Verdinin “Traviata” operası

  https://youtu.be/7JKBbuXUQa8

   11. Aksu İlayda Levent 18.02.2006 Türkiyə, Antaliya

  Akdeniz Universiteti, Antalya Dövlət Konservatoriyası

  Müəl. – Mirzəyev Samir

  Mövzu: Dağıstan konsert süitası

  https://youtu.be/nrosuHvkN6w

    12. İsayeva Aida İlqar 20.09.2007 Azərbaycan, Bakı

  R.Behbudov adına 2 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Əhmədova Natəvan

  Mövzu: Əşrəf Abbasovun həyat və yaradıcılığı

  https://www.youtube.com/watch?v=Nacs1tYgWD4

   13. Quliyeva Xatun Zakir 14.02.2006 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – İbrahimova Aytən

  Mövzu: Cuzeppe Verdi. “Traviata” operası

  https://youtu.be/v2xXwb16FM0

   14. Xəlilova Aysu Fuad 07.11.2007 Azərbaycan, Bakı

  Rəşid Behbudov adına 2 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – İsgəndərova Aygün

  Mövzu: Arif Məlikovun fortepiano musiqisi

  https://youtu.be/rObKtNd06LI

  15. Yusibova Şəhla Əfqan 31.08.2006 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – Abdullayeva Gülbəniz

  Mövzu: L.Bethoven. 5 №-li simfoniya

  https://youtu.be/2XRjI8HJG54

   16. Muxtarov Nicat Kənan 25. 04. 2006 Azərbaycan, Bakı

  34 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Hacıyeva Şəfəq

  Mövzu: P.İ.Çaykovski. “Şelkunçik” baleti

  https://youtu.be/x4IwICXsLLs

   17. Alıyeva Gülşən Yalçın 15.07.2007 Azərbaycan, Ağdam

  Ağdam rayon Gülablı kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Süleymanova Sevda

  Mövzu: F.Əmirovun yaradıcılığında miniatür janrı

  https://www.youtube.com/watch?v=353tVQqcZg4&feature=youtu.be

  18. Məmmədzadə Dəniz İlqar 11.06.2007 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər Uşaq İncəsənət məktəbi

  Müəl. – Lalə Fəttahova

  mövzu: Niyazi Tağızadə Hacıbəyov – Həyat yaradıcılığı

  https://www.youtube.com/watch?v=wBM-PaL9TnI&t=449s

   

   

  HƏVƏSLƏNDİRİCİ DİPLOMLAR (30)

  1. Abdullazadə Gülgün Rasim 01.06.2006 Azərbaycan, Bakı

  Gülarə Əliyeva adına 3 №-li Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Süleymanova Lamiyə

  Mövzu: İ.Haydn. "F-dur" sonatası

  https://youtu.be/r7no_wWl_ss

  2. Bağır-zadə Məmmədbağır Rəhim 17. 08. 2007 Azərbaycan, Bakı

  Əhməd Bakıxanov adına 6 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Abdulova Fəridə

  Mövzu: Arif Məlikov. Prelüd № 2

  https://youtu.be/xF02rn11tSc

  3. Əsədova Zərnigar Vüqar 30.10.2007 Azərbaycan, Bərdə

  Bərdə şəhər 3 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Kərimova Təranə

  Mövzu: Klavişli alətlər

  https://www.youtube.com/watch?v=hw44UDXZH8E

  4. Fətəliyeva Aişə Fuad 24.10.2007 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər 3 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Mustafayeva Sevda

  Mövzu: Qara Qarayevin həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/MbTEKTYBABg

   5. Hətəmova İlknur Ramil 17.03.2008 Azərbaycan, Bərdə

  Bərdə şəhər 3 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Kərimova Təranə

  Mövzu: Vals haqqında

  https://www.youtube.com/watch?v=8LeRfUpswZ4

   6. İsayeva Tamarə Rasim 16.12. 2006 Azərbaycan, Yevlax rayon Xaldan kəndi

  Yevlax rayon Xaldan kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Kərimova Ballı

  Mövzu: M.İ. Qlinka. “ Ruslan və Lyudmila” operası

  https://youtu.be/rrpgsoL1xB0

   7. İsmayılzadə Nurgül Pirağa 09.01.2008 Azərbaycan, Bakı

  C.Hacıyev adına 3 №-li 11 illik UMM.

  Müəl. – Talıbova Çiçək

  Mövzu: Teatr musiqisi. E.Qriq. “Per Günt” süitası

  https://www.youtube.com/watch?v=nmXWFQLTWHw

    8. Mehdizadə Səmra Nicat 13.06.2007 Azərbaycan, Bakı

  S.Rüstəmov adına 13 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Manafova Gülnarə

  Mövzu: Sonata allegro forması. Haydnın C dur sonata partitasının nümunəsində

  https://www.youtube.com/watch?v=PDHmDoOzuuE

    9. Məmmədli Səma Davud 18.01.2008 Azərbaycan, Yevlax şəhər Aşağı Qarxun kəndi

  Yevlax rayon Aşağı Qarxun kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Kərimova Nuranə

  Mövzu: M.İ.Qlinka. ”Ruslan və Lyudmila” operasına uvertura

  https://youtu.be/IZ06xKVY9nk

  10. Məsimova Nəzrin Elnur 12.09.2006 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhəri 4 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Məmişova Gülnarə

  Mövzu: D.Şostakoviçin həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/Knos_AVDq9g

   11. Mirzəyeva Nərgiz Şamil 22.06.2006 Azərbaycan, Bərdə

  Bərdə 4 №-li Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Hüseynova Sevinc

  məruzə: Tofiq Quliyev. “Cəmilənin albomu” məcmuəsindən “Qaytağı”

  https://www.youtube.com/watch?v=6dGESu26um0

   12. Mustafazadə Mətin Teymur 21.03.2007 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhəri 4 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Sadiq Mustafayev

  mövzü: A.Rubinşteynin həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/ZsCpalegfeM

   13. Nuriyeva Fatimə Əvəz 18.04.2008 Azərbaycan, Bakı

  S.Rüstəmov adına 13 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Manafova Gülnarə

  Mövzu: İ.S.Baxın polifonik musiqisi

  https://www.youtube.com/watch?v=g9bqlQKFR4o

   14. Nurməmmədli Aytac Zaur 16.01.2008 Azərbaycan, Bakı

  F.Əmirov adına adına 6 №-li 11 illik İncəsənət Məktəbi

  Müəl. –Əlibalayeva Ülkər

  Mövzusu: A.Zeynallı. “Ölkəm” romansı

  https://www.youtube.com/watch?v=U7_hMowFtHk

   15. Ömərova Zeynəbxanım Rauf 15.05.2007 Azərbaycan, Quba

  Quba şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Məmmədova Ümbülbəni

  Mövzu: N.A.Rimski-Korsakovun yaradıcılığı və “Şəhrizad” simfonik suitası

  https://youtu.be/n8cRmvsGdws

   16. Qarayeva Gülnar Habil 07.03.2006 Azərbaycan, Saatlı

  Saatlı rayon Bülbül adına Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Əliyeva Günel

  P.Çaykovski. “Fındıqsındıran” baleti (Şelkunçik)

  https://www.youtube.com/watch?v=0Hkjk4e7uZY

  17. Qaziyeva Şəhla Elxan 12.04.2007 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – İbrahimova Aytən

  Mövzu: Arif Məlikov. “Məhəbbət əfsanəsi” baleti

  https://youtu.be/ZIT5JT1cg2c

   18. Rıjova Anna Aleksandrovna 24.12.2006 Rusiya, Çerepovets

  VB BPTM “V.V.Vereşagin adına Çerepovets Regional İncəsənət və Bədii Peşələr Texnikumu”

  Müəl. – Çupova Anna

  Mövzu: “Rus Şərqi” və A.Borodinin “Knyaz İqor” operasında rus-şərq münasibətləri

  https://youtu.be/hh3DH0-GVIQ

   19. Sadıqlı Ləman Bəxtiyar 17.02.2007 Azərbaycan, Balakən

  Balakən şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Məmmədova Ülviyyə

  Mövzu: Üzeyir Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/BkSFiOaG5e0

   20. Salmanzadə İlkin Etibar 19.01.2007 Azərbaycan, Bərdə rayonu Otuzikilər kəndi

  Bərdə şəhər 3 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Kərimova Təranə

  Mövzu: Muğam haqqında

  https://www.youtube.com/watch?v=_Olmz0hqnH8

   21. Səfərəliyeva Nəzrin Natiq 29.12.2007 Azərbaycan, Ağdam

  Ağdam rayon Seyidli kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Abbasova Günay

  Mövzu: Volfqanq Amadey Motsartın həyat və yaradıcılığı

  https://www.youtube.com/watch?v=NEUNNiFwoq4

   22. Səlimova Rəvanə Pərviz 20.04.2007 Azərbaycan, Bərdə

  Bərdə şəhər 3 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Kərimova Təranə

  Mövzu: Fikrət Əmirovun fortepiano əsərləri

  https://www.youtube.com/watch?v=SxD7MHqQEd0

  23.Şəmmədova Fəridə Ramal 17.09.2005 Azərbaycan, Zərdab

  Zərdab şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Namazova Mətanət

  Mövzu: İ.S.Bax. “Yaxşı temprasiyalı klavir” I cild, Prelud və Fuqa № 1 do major.

  https://youtu.be/YLmVwfNUn7Y

  24. Tağıyeva Ləman Mehman 08.10.2005 Azərbaycan, Yevlax

  Yevlax rayon Aşağı Qarxun kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Kərimova Nuranə

  Mövzu: M.İ.Qlinka. Romanslar

  https://youtu.be/tGV6RgEObL8

   25. Rəcəbli Cavid Nərman 08.09. 2007 Azərbaycan, Şamaxı

  Şamaxı şəhər İncəsənət Təhsili Mərkəzi

  Müəl. – Allahverənov Nurlan

  Mövzu: İ.S.Bax. Violin üçün konsert lya minor

  https://www.youtube.com/watch?v=TXMK3Ymf21Y

  26. Yusifzadə Büsat Yusif 16.07.2007 Azərbaycan, Bərdə

  Şəhid Fərahim Quliyev adına Bərdə şəhər 2 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Quliyeva Ülviyyə

  Mövzu: G.F.Hendelin həyat və yaradıcılığı. Sonata haqqında məlumat və sonatanın təhlili

  https://youtu.be/PVgKNPaDitA

  27. Ağakişiyeva Nuray Elgiz 04.06.2008 Azərbaycan, Ağdam

  Ağdam rayon Seyidli kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Musayeva Aysel

  Mövzu: Friderik Şopenin həyat və yaradıcılığı

  https://www.youtube.com/watch?v=RsRtrvCjGK0

   28. İbrahimli Yunis Famil 24.12.2007 Azərbaycan, Bakı

  Rəşid Behbudov adına 2 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – İsgəndərova Aygün

  Mövzu: Frans Şubert. "Qu quşunun nəğməsi" vokal məcmuəsi

  https://youtu.be/2Hn-dZr2Pfg

   29. Qəhrəmanova Ülkər Rövşən 07.06.2008 Azərbaycan, Quba

  Quba şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Möhbalayeva Rəvanə

  Mövzu: V.A.Motsartın həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/M7qEB2HaMSQ

   30. Əliyeva Solmaz Fizuli 02.06.2006 Azərbaycan, Bakı

  Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – Abdullayeva Gülbəniz

  Mövzu: K.V.Qlyuk. “Orfey və Evridika” operası

  https://youtu.be/od2nq2G7q5M

   

  İŞTİRAKA GÖRƏ SERTİFİKATLAR (7)

   

  1. Abdurahmanova Leyla Ramin 29.06.2006 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhəri 4 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Gülnarə Məmişova

  Mövzu: İ.S.Baxın həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/6Vp5szRfHxw

   2. Rüstəmova Maya Rüstəm 01.08.2006 Azərbaycan, Yevlax şəhər Aşağı Qarxun kəndi

  Yevlax şəhər Aşağı Qarxun kənd Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Hüseynova Nailə

  Mövzu: Yozef Haydn. Sonata e-moll

  https://youtu.be/5P75mPLbH4k

  3. Nəcəfova Fidan Namiq 01.11.2007 Azərbaycan, Bərdə

  Bərdə şəhər 3 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Kərimova Təranə

  Mövzu: Musa Mirzəyevin həyat və yaradıcılığı

  https://www.youtube.com/watch?v=CeitRyfZiXs

  4. Cabbarova Aysel Zamin 04.02.2008 Azərbaycan, Bərdə

  Bərdə şəhər 1 №-li Uşaq İncəsənət Məktəbi

  Müəl. – Abışova Samirə

  Mövzu: Asəf Zeynallının həyat və yaradıcılığı

  https://www.youtube.com/watch?v=I4PlGYRGc4I

  5. Qazıyeva Jalə Elbrus11.2006 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər Uşaq İncəsənət məktəbi

  Müəl. – Zülfiyyə Cəlilova

  mövzu: Frederic Chopin

  https://www.youtube.com/watch?v=5omb4yCOibo

  6. İbrahimxəlilov Nihat Murad 19.08.2007 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər Uşaq İncəsənət məktəbi

  Müəl. – Sevinc Məmmədova

  mövzu: Süleyman Ələskərov haqqında.

  https://www.youtube.com/watch?v=VpY_YOLNAgs

  7. Cəfərquliyeva Pakizə Rəhman 04.07.2007 Azərbaycan, Şəki

  Şəki şəhər Uşaq İncəsənət məktəbi

  Müəl. – Əfsanə Məmmədova

  mövzu: Qara Qarayev “24 prelüd”

  https://www.youtube.com/watch?v=uWv3sB_oRYQ

  III QRUP (16 – 20 yaş, 22 iştirakçı)

  LAUREATLAR (9)

  1. Deryabina Yelizaveta Nikolayevna 31.01.2003 Qazaxıstan, Almatı

  P.İ.Çaykovski adına Almatı Musiqi Kolleci

  Müəl. – Somov Anton

  Mövzu: N.A.Rimski-Korsakov. “Şəhrizad” simfonik suitası

  https://youtu.be/0E-FaOlw_Y8

   2. Əlizadə Aytac Rauf 02.12.2004 Azərbaycan, Bakı

  G.Şaroyev adına 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Quliyeva Nüşabə

  Mövzu: J.Bize. “Karmen” operası

  https://youtu.be/MPMggGZXLT8

  3. Hüseynova Günel Yusif 21.02.05 Azərbaycan, Bakı

  Bülbül adına Orta ixtisas musiqi məktəbi

  Müəl. – Abbasova Rəhilə

  Mövzu: P.İ.Çaykovski. “Yevgeni Onegin” operası

  https://youtu.be/0_GLhBGgn7M

   4. Kazımov Teymur Ramil 15.04. 2005 Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – İbrahimova Aytən

  Mövzu: G.Hendel – oratoriya musiqisinin dahisi

  https://youtu.be/UoVtHp54yh0

   5. İqnatenko Mariya Yevgenyevna 20.03.2001 Qazaxıstan, Almatı

  P.İ.Çaykovski adına Almatı Musiqi Kolleci

  Müəl. – Somov Anton

  Mövzu: E.Qriqin “Per Günt” süitası

  https://youtu.be/28pZA9b2Tcg

  6. Nurmatova Amalya Akmalovna 17.09.2005 Özbəkistan, Namanqan

  V.A.Uspenski adına Respublika İxtisas Musiqi Məktəbi (RİMM)

  Müəl. – Plazinskaya Marina

  Mövzu: F.Şopenin mazurkaları

  https://youtu.be/Hv5bKz13WGs

   7. Zaxarova Anastasiya Sergeyevna 25.06.2002 Qazaxıstan, Almatı

  P.İ.Çaykovski adına Almatı Musiqi Kolleci

  Müəl. – Somov Anton

  Mövzu: Proqramlı musiqi. P.İ.Çaykovski. “İlin fəsilləri”

  https://youtu.be/LCLzrRRjZFw

   8. Torosyan Anna Arturovna 26.06.2003 Qazaxıstan, Almatı

  P.İ.Çaykovski adına Almatı Musiqi Kolleci

  Müəl. – Somov Anton

  Mövzu: A.S.Darqomıjskinin romans və mahnıları

  https://youtu.be/BHcTrVNV5KI

   9. Piriyeva Lalə Zülfüqar 19.11.2004 Azərbaycan, Bakı

  G.Şaroyev adına 35 №-li 11 illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Nüşabə Quliyeva

  Mövzu: Arif Məlikov. “Məhəbbət əfsanəsi” baleti

  https://youtu.be/q-Pn33Y2xZk

  DİPLOMANTLAR (7)

   1. Belova Sofiya Andreyevna 27.08.2002 Qazaxıstan, Almatı

  P.İ.Çaykovski adına Almatı Musiqi Kolleci

  Müəl. – Somov Anton

  Mövzu: M.P.Musorqski. “Sərgidən şəkillər”

  https://youtu.be/KcrvUjf7Hbk

  2. Bougher Ella Brian 08.12. 2004 USA, Evansville

  Potter Online məktəbi

  Müəl. – Erzsebet Gaal

  Mövzu: Hendelin Arfa üçün B-dur konsertinin tarixi

  https://youtu.be/3OmhCiEzQpQ

  3. Kulqanatova Adeliya Alekseyevna 03.12.2002 Qazaxıstan, Almatı

  P.İ.Çaykovski adına Almatı Musiqi Kolleci

  Müəl. – Somov Anton

  Mövzu: P.İ.Çaykovskinin həyat və yaradıcılıq yolu. “İlin fəsilləri” silsiləsindən “Barkarola”

  https://youtu.be/MN0a9rRdHGI

   4. Mermud Teylor Uilyam Mermud 21.12. 2004 АBŞ, İndiana, Ueyntaun

  Evdə təhsil

  Müəl. – Erzebet Rinne

  Mövzu: Samuel Russo. “Pastorun variasiyaları”

  https://youtu.be/HW0IrEXL1Gc

   5. Mustafayeva Amina Temirxanovna 01.06.2002 Qazaxıstan, Almatı

  P.İ.Çaykovski adına Almatı Musiqi Kolleci

  Müəl. – Somov Anton

  Mövzu: N.A.Rimski-Korsakov. “Şəhrizad” simfonik suitası

  https://youtu.be/lepNdZupLs0

   6. İbrahimova Turanə Həmzə 22.02.2005 Azərbaycan, Gəncə

  Gəncə F.Əmirov adına 1 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Məmmədova Məhrubə

  Mövzu: Nə qədər ki, insan mədəniyyəti yaşayır, Şopenin musiqisi əbədi səslənəcək

  https://youtu.be/xRn2t4ur9m0

   7. Kərimova Nurel Zaur 20.06.2005 Azərbaycan, Bakı

  Bakı Musiqi Akademiyasının Orta ixtisas musiqi məktəb-studiyası

  Müəl. – İbrahimova Aytən

  Mövzu: F.Şopenin fortepiano yaradıcılığında kiçik formalı əsərlər – noktürn, prelüd, etüd, vals, polonez, mazurka

  https://youtu.be/5L7QiUVgK-Q

  HƏVƏSLƏNDİRİCİ DİPLOMLAR (6)

  1. Abbaslı Fatimə İlkin 05.05.2004 Azərbaycan, Şirvan

  Şirvan şəhər, Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – Nağıyeva Əfsunə

  Mövzu: P.İ.Çaykovski “İlin fəsilləri” fortepiano silsiləsi

  https://www.youtube.com/watch?v=h9KxbrGKa2I

  2. Baxışova Həmayə Elmir 28.10.2003. Azərbaycan, Ağdaş

  Ağdaş şəhər Habil Əliyev adına 1 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – İbrahimova Sevinc

  Mövzu: Qara Qarayev “Yeddi gözəl” baleti

  https://youtu.be/3yU9n3N-saM

  3. Qumbatzadə Milana Səfər 03.07.2001 Rusiya, Orenburq

  Dövlət Büdcəli Ali Təhsil Müəssisəsinin “L. və M. Rostropoviçlər adına Orenburq Dövlət İncəsənət İnstitutunun Musiqi kolleci”

  Müəl. – Xijnyakova Anastasiya

  Mövzu: A.Puşkinin şeirlərinə Qara Qarayevin vokal lirikası. “Mən sizi sevirdim” romansı

  https://youtu.be/jdzIoMblKbY

   4. Yunusova Elmira Elbrus 30.05.2005 Azərbaycan, Oğuz rayonu, Bucaq kəndi

  Oğuz rayon 7 illik Uşaq Musiqi Məkətbi

  Müəl. – Xatirə Qazəliyeva

  Mövzu: P.İ.Çaykovski. Həyat və yaradıcılığı

  https://youtu.be/EgxkfzdOiVs

  5. Asvarova Ləyya Rafiq 05.06.2005 Azərbaycan, Ağdaş

  Ağdaş şəhəri H.Əliyev adına 1 №-li Uşaq Musiqi Məktəbi

  Müəl. – İbrahimova Sevinc

  Mövzu: S.Prokofyev. “Aleksandr Nevski” kantatası

  https://www.youtube.com/watch?v=BfXLyC-XPvM

   6. Məmmədov Anar Oktay 17.04.2005 Azərbaycan, Bakı

  Rəşid Behbudov adına 2 №-li 11  illik Musiqi Məktəbi

  Müəl. – İsgəndərova Aygün

  Mövzu: İ.S.Bax “Yaxşı temperasiyalı klavir” məcmuəsi

  https://www.youtube.com/watch?v=lZqR0YblO9s

  MÜSABİQƏDƏN KƏNAR – FƏXRİ DİPLOM (1)

  1. Tepretmez Anna Veronika Susanne Maxımılıan Pritscher 18.05.1982 Türkiyə, Antalya

  Piano diploma in Berlin at the University of ARTS

  Müəl. –Mirzəyev Samir

  mövzu: Musical life in the 1830; Chopin in Paris; Roots and Form of the Polonaise

  https://www.youtube.com/watch?v=AFP9fsLgONI