• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Əlizadə Züleyxa Əliağa qızı

  Baş müəllim

  Doğum yeri: Azərbayjan, Bakı şəh. 

  Təhsili: 1956–cı ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konseryatoriyanın nəzdində olan «İstedadlı uşaqlar üçün Xüsusi Musiqi məktəbinə» fortepiano bölməsinə daxil olub (müəllim D.T.Mirzəquliyevanın sinfi). Həmin ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyanın fortepiano ixtisası üzrə axşam şöbəsində təhsil alıb (müəllim O.H.Abasquliyevin sinfi).    

  Pedaqoci fəaliyyəti: 1968–ci ildə Təhsil Nazirliyinin təyinatı ilə 8 saylı Uşaq Musiqi Məktəbinə müəllim və konsertmeyster vəzifəsində çalışmışdır.  1986–1993–cü ilə qədər həmin məktəbin fortepiano şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.    1993–1998 –ci ilə qədər 2 saylı Uşaq Musiqi məktəbində müəllim vəzifəsində işləmişdir. 1999–2013–cü illərdə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Akademiyasının nəzdində olan Orta – İxtisas Musiqi Məktəb – studiyasında müəllim vəzifəsində işləmişdir. 2010 – cu ildən Bakı Musiqi Akademiyanın 1 saylı “İxtisas fortepiano” kafedrasına müəllim vəzifəsinə qəbul olunub. Hal–hazırda burada baş müəllim vəzifəsində çalışır. 

   Elmi və ifaçılq fəaliyyəti: 5 elmi əsərin müəllifidir. 20.12.2011–ci ildə Azərbaycan Respublika Prezidentinin sərəncamına əsasən «Tərəqqi» medalı ilə təltif edilmişdir.