• Bütün bunlara görə Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. 

  Üzeyir Hacıbəyov şəxsiyyəti Azərbaycan xalqının iftixarı, bizim milli iftixarımızdır.

   

  Heydər Əliyev

   

 • Bəstəkarlar öz əsərlərini yaradarkən, unutmamalıdırlar ki, bizim yaradıcılığımızı xalq qiymətləndirir.

  Çunki xalq yalnız yaradıcı, yalnız bəstəkar deyildir; xalq eyni zamanda misilsiz tənqidçi və musiqi

  əsərlərinin ən yaxşı «istehlakçısıdır», xalq musiqi əsərlərinə diqqətlə yanaşır, yaxşını pisdən seçir.

   

  Üzeyir Hacıbəyli

 • Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin yaradıcısı, məşhur sovet bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi xalqımızın

  ürəyində yaşayır, onun mə'nəvi həyatını zinətləndirir. Zaman bu böyük iste'dadın qurduğu əzəmətli

  binanı sarsıtmaqdan nəinki acizdir, əksinə, onun getdikcə daha da möhkəmləndiyinə şahid olur.

   

  Qara Qarayev

 • Üzeyir məni özünə xas təmkinlə, çox mehriban bir münasibətlə qarşıladı.

  O gündən başlayaraq, ömrünün axırına qədər ölməz sənətkarın hərarətli münasibətini duydum.

  İlk dəfə şəxsiyyətində hiss etdiyim bu hərarəti get-gedə sənətində də duydum və bütün varlığımla ona bağlandım...

   

  Fikrət Əmirov

  Şəfiyeva Zemfira Mənsur qızı

  Professor, Əməkdar müəllim

  Doğum yeri və tarixi: Rusiya, Moskva şəhəri.

  Təhsil:   1951-1962–ci illərdə o, Bül-bül adına orta İxtisas Musiqi məktəbində təhsil alıb.

  1962-ci ildə Üz.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, 1982-ci ildə P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasıda, 1988-cı ildə B.Dvarionas adına Vilnüs Dövlət Konservatoriyasında, 1999-cu ildə Azərbaycan Pedaqoji Kadrların İxtisas Artırılması və Yenidən Hazırlanması Baş İnstitutunda ixtisasartırma kurslarında olmuşdur.

  Pedaqoji fəaliyyəti:   1967-ci ildə o, ADN-nın vokal kafedrasının konsertmeysteri, 1968-ci ildən isə 1 saylı “ixtisas fortepiano” kafedrasının müəllimidir.

  1970-1971-ci illərdə gənc perspektivli kadr kimi Z.M.Şəfiyeva N.A Rimski-Korsakov adına Leninqrad Dövlət Konservatoriyasında professor D. A. Svetozarovun sinfində birillik stajorluq kursunu keçmişdir.

  1995-ci ildə Z.M.Şəfiyeva eyni zamanda BMA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Məktəb-Studiyasında müəllim, 1998 - 2000-ci illərdə isə fortepiano şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

  Elmi və ifaçılıq fəaliyyəti:    Z.M.Şəfiyevanın elmi-metodik işləri də təqdirə layiqdır. Onun 1 dərs vəsaiti, 8 metodik tövsiyəsi, 1 proqramı və 3 elmi məqalələri vardır.  1991-ci ildən Z.M.Şəfiyeva Azərbaycan Musiqi Xadimləri İttifaqının üzvüdür. Z.M.Şəfiyevanın əməyi dəfələrlə fəxri fərmanlarla qeyd olunmuşdur. 

  1994 cü ildə Z.Şəfiyeva dosent elmi adına layiq görülüb.  2008-ci ildə o, musiqi təhsilindəki xidmətlərinə görə "Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi" fəxri adına layiq görülmüşdür.  2010-cu ildə Z.Şəfiyeva professor elmi adına layiq görülüb.